Kronik: Èn tung tordensky hænger over fremtidens grønne Danmark

16. september 2022
Vi risikerer at sætte den grønne omstilling over styr, hvis danske virksomheders adgang til udenlandsk arbejdskraft fortsat hæmmes af unødvendigt bureaukrati.

Af Ib Enevoldsen, administrerende direktør, Rambøll i Danmark 
 

Kontakt

Ib Enevoldsen

Ib Enevoldsen

Managing Director, Rambøll Danmark
T: +45 5161 6674

I Danmark har vi igennem tiden haft nogle af verdens mest visionære og ambitiøse politikere, når det kommer til at skabe fremdrift i den grønne omstilling. Jeg er pavestolt af, hvad vi i Danmark har udrettet, når jeg i udlandet får mulighed for at inspirere og dele dansk know how om, hvordan vi sikrer en grønnere klode for vores fremtidige generationer. Vi rider lige nu på endnu en bølge af fremsynede, grønne initiativer fra politisk side, der skal gøre os fri af russisk gas og sikre, at vi når Danmarks klimamål for 2030. 19 klimaaftaler er blevet forhandlet på plads på Christiansborg siden sidste valg, og regeringen har nu ifølge egne opgørelser nået at vedtage reduktioner for omkring 15 millioner ton CO2 ud af de 20 millioner ton, der skal reduceres i 2030.

Den begejstring jeg oplever over vores mod og ambitioner formørkes imidlertid af en indtrængende bekymring over, hvem der skal løse opgaven, der som en tung tordensky skygger for solen på en flot sommerdag. For vores ambitioner for den grønne omstilling kræver job langt ud over, hvad det danske arbejdsmarked kan levere.

Den grønne omstilling vil efterspørge 50.000 hjerner i 2030

Ifølge nye tal fra Mandag Morgen og tænketanken Concito vil den grønne omstilling efterspørge 50.000 job i 2030. Det er en stigning på 20.000 flere job i forhold til i dag, hvor antallet af job, der kræves er på 30.000. Og dette er vel at mærke ’kun’ de job, der skal til for at sikre, at Danmark når sit eget CO2-reduktionsmål på 70% i 2030. Herudover kommer alle de job, der leverer grønne løsninger til udlandet. Allerede nu er de økonomiske konsekvenser tydelige, og alene i 2022 kommer mangel på arbejdskraft til at koste 49 mia. kr. i tabt omsætning for danske virksomheder, ifølge Dansk Erhverv.

På ingeniørernes arbejdsmarked er en del af vores løsning på medarbejdermanglen at gå på strandhugst hos hinanden i jagten på erfarne profiler og talenter. I løbet af et år bliver 6 ud af 10 privatansatte medlemmer af ingeniørforeningen IDA kontaktet af en headhunter eller en anden virksomhed med opfordring til at skifte stol. En meget kortsigtet løsning på en fælles udfordring uden nogen vindere i det lange løb. Til gengæld kan vi være helt sikre på, at klimaet bliver den store taber. 

Bureaukrati blokerer for udenlandske talenter

For at løse udfordringen må og skal vi blive bedre til at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Virksomhedernes udfordringer og risikoen for at sætte den grønne omstilling over styr, gør problemstillingen til et af de mest relevante spørgsmål i den kommende valgkamp.

I Rambøll i Danmark er vi 61 forskellige nationaliteter. 12 procent af vores knap 4.000 medarbejdere i Danmark er udenlandske medarbejdere. Om tre år forventer vi, at tallet vil være mindst 20 procent. Vores dygtige udenlandske medarbejdere er med til at udvikle vores virksomhed indefra. Uden dem risikerer vi at tabe opgaverne til konkurrenter i udlandet, fordi vi ikke kan levere ingeniørerne selv og Danmark mister know how, der i stedet bygges op i udlandet. 

Desværre oplever vi, at vores inflow af udenlandske medarbejdere i dag kalker til af unødvendigt administrativt tungt bureaukrati, fordi kompleksiteten omkring ansøgning af arbejdstilladelser for medarbejdere uden for EU/EØS er steget markant. De udgør i dag en tredjedel af de udenlandske medarbejdere, vi ansætter i Danmark. Problemet er så grelt, at hvis de udfordringer, vi oplever, ikke bliver løst, vil vi blive nødt til i stedet at bygge vores virksomhed op i udlandet. 

Tre konkrete ønsker

Vi har derfor tre konkrete ønsker til en kommende regering, der vil gøre det lettere for danske virksomheder at få adgang til udenlandsk arbejdskraft. 

For det første skal vi have flere udenlandske studerende til Danmark ved at få flere engelsksprogede uddannelser – ikke færre. Og det særligt inden for STEM fagene. Tre gange i de seneste år har regeringen sat et loft over de engelsksprogede videregående uddannelser, - tiltag der er begrundet i en eksplosiv vækst i SU til udlændinge. Det er helt galt. Vi ved, at udenlandske studerende er en af de vigtigste kilder til udenlandsk arbejdskraft fra 3. lande og selvom de koster penge for det danske samfund, så er de samlet set nettobidragsydere til statskassen.
Nedlæggelsen af engelsksprogede uddannelser skal derfor stoppes, og flere skal oprettes inden for de områder, som vi mangler arbejdskraft inden for. Vi skal samtidig gøre mere for, at de bliver og arbejder her efter uddannelsen fx ved at tilbyde dem et karriereforløb, hvor de får rådgivning om det danske arbejdsmarked og kommer i kontakt med danske virksomheder. Vi bør også accelerere brugen af erhvervskandidatuddannelser ved at kigge på, om udenlandske studerende kan tage en master på fire år og have et deltidsarbejde ved siden af inden for branchen.

For det andet skal vi have fjernet kravet om dansk bankkonto til udenlandske medarbejdere. Det er forbundet med meget administrativt bøvl, at medarbejdere fra ikke-EU-lande – også ved korte ophold i Danmark – skal have deres løn via en dansk bankkonto, som også på grund af skærpede regler mod hvidvask ofte tager adskillige måneder at oprette. Kravet om dansk bankkonto er en væsentlig hæmsko for den frie bevægelse af arbejdskraft, der gør det sværere at drive global virksomhed ud af Danmark. 

For det tredje har vi brug for mindre rigide regler og kortere sagsbehandlingstider for job- og opholdstilladelse også for den medrejsende familie, - for muligheden for at få familien med til Danmark har stor betydning for rekrutteringen af international arbejdskraft i Danmark. Helt aktuelt har vi de seneste dage hørt om den danske it-stjerne David Heinemeier Hansson, der igennem to år har forsøgt at få lov at bo i Danmark efter at have boet 15 år i USA. Nu er han ved at opgive håbet, fordi hans amerikanske kone ikke længere har lov til at være i Danmark. Something is rotten in the state of Denmark, siger jeg bare. 

Kære Mette, Jakob og Søren. Hvis vi skal løbe de politiske grønne ambitioner i mål og sikre Danmarks rolle som globalt grønt foregangsland, er der behov for indsats og nytænkning i dansk politik, der kan lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft for danske virksomheder. Vi håber, I vil lytte, så vi ikke risikerer, at den grønne omstilling sker med håndbremsen trukket, fordi vi ikke kan levere hænder og hoveder til at løfte den. 

Denne kronik er bragt i Berlingske den 16. september 2022.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites