Er niveauet for forsyningssikkerhed på vandområdet det rette?

5. oktober 2017

Miljøstyrelsen spørger, hvordan man får mest for pengene, når man skal håndtere både drikke- og spildevand samt implementering af klimatiltag. Rambøll skal undersøge, om vandforsyningen kan gøres mere effektiv.

Karaffel og glas med vand

Karaffel og glas med vand

Kontakt

Jakob Rosenberg Nielsen

Manager
T: +45 5161 2402

Charlotte Frambøl

Afdelingsleder
T: +45 51616225
Annette Raben

Annette Raben

Country Market Director, Vand
T: +45 5161 8327

Af Martin Zoffmann

Rambøll skal på vegne af Miljøstyrelsen undersøge, om udgifterne til det nuværende sikkerhedsniveau inden for vandforsyning står mål med det samfundsmæssige udbytte.

Analysen sættes i gang i forlængelse af regeringens overordnede strategi for forsyningsområdet og i kølvandet på debatten om en potentiel privatisering af den danske vandsektor. 

”Det diskuteres løbende, om vores vandforsyning – her bredt forstået som håndtering af både drikke- og spildevand samt implementering af klimatilpasningstiltag – kan gøres mere effektiv. I den forbindelse diskuteres det også, om de sikkerhedsniveauer, vi tilstræber i Danmark, også er de samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige,” fortæller Jakob Rosenberg Nielsen, ekspert i samfundsøkonomiske analyser hos Rambøll, og tilføjer:

”På den baggrund er der behov for solide faglige indsigter i både de faktiske og tilstræbte niveauer, og det er de indsigter, vores analyse skal være med til at tilvejebringe.

Mest værdi for pengene

Analysen vil derfor indeholde en opgørelse af henholdsvis det faktiske og det samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige niveau samt en undersøgelse af, hvilke behov der er for at ændre praksis og eventuelt også regulering på området. På den baggrund vil der blive givet en række konkrete anbefalinger til initiativer, som bør iværksættes – med eller uden lovændringer.

”Svigt i forsyningssikkerhed kan have store sundheds-, miljømæssige- og erhvervsøkonomiske konsekvenser med deraf afledte samfundsøkonomiske konsekvenser. Men høj forsyningssikkerhed på alle parametre er også omkostningsfyldt, og en samfundsøkonomisk tilgang til krav og reguleringsrammer kan bidrage til at sikre mest værdi for pengene,” siger Jakob Rosenberg Nielsen.

Analysen ventes afsluttet i februar 2018 og Rambølls projektteam tæller eksperter fra både Rambøll Management Consulting og Rambølls internationale vanddivision.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites