Storstilet omfartsvej skal mindske køerne omkring Aarhus

8. november 2018
Trængslen bremses, og der bliver flere muligheder for at komme til og fra Aarhus i det største anlægsprojekt i kommunens historie.
Foto: Fra VVM redegørelse for Bering – Beder Vejen, 2013

Foto: Fra VVM redegørelse for Bering – Beder Vejen, 2013

Kontakt

Jochim Kempe

Senior Project Manager
M: +45 51611149

Rambøll er udvalgt som totalrådgiver på Bering-Beder Vejen og skal nu i gang med projekteringen af det hidtil største anlægsprojekt i Aarhus Kommunes historie til en samlet værdi på 500 millioner kr.

Den nye vej, der bliver ca. 12 km lang, skal sammen med Østjyske Motorvej (E45) og Djurslandmotorvejen udgøre en del af en ny overordnet ringvejsforbindelse rundt om Aarhus. Den skal dermed aflaste de mindre lokalveje i området og fordele trafikken bedre syd for Aarhus til byer som Mårslet, Beder, Malling og Odder, og så vil den komme til at spille en vigtig rolle for de fremtidige byvækstområder i den sydlige del af kommunen.

”Når det her projekt står klar i 2022 vil den både løse udfordringer med trængsel og øge muligheden for at komme til og fra byen. Samtidig vil den danne grobund for fremtidig byudvikling, og det er nødvendigt, når vi kigger ind i en befolkningstilvækst på omkring 15 procent hen over de næste ti år”, siger projektleder Carsten Thomsen fra Aarhus Kommune.

Hos Rambøll ser man frem til at komme i gang med projektet, som vil styrke mobiliteten i Østjylland.

”Det her er et rigtig godt eksempel på en infrastrukturinvestering, som løser flere udfordringer for byens borgere og som dermed grundlæggende vil bidrage til skabelsen af en bedre by”, fortæller senior projektchef Jochim Kempe fra Rambøll og uddyber:

”Ser vi på selve vejen er det meget vigtigt, at vi tager de fornødne hensyn til beboerne langs strækningen og til naturen på stedet, samtidig med at vejen indpasses på en god måde i det varierede og spændende landskab”.

Med afsæt i den gennemførte VVM-undersøgelse, skal Rambøll bistå Aarhus Kommune med de rådgivningsydelser, der skal gøre vejprojektet færdig, så anlægsarbejdet kan påbegyndes foråret 2020 og afsluttes efteråret 2022.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites