Rambøll skal hjælpe Europa-Kommissionen med at blive klimaneutral

29. november 2019
Europa-Kommissionen har bedt Rambøll og partneren C02Logic om at undersøge, hvordan Kommissionen – som organisation – kan blive klimaneutral over de næste årtier.

Kontakt

Xavier Le Den

Business Manager, Head of European Policy
T: +32 (0)2 737 96 92

Af Mie Kjær

Europa-Kommissionen har udviklet en strategisk og langsigtet vision der skal danne grundlag for en velstående, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi inden 2050. Visionen indebærer fx energieffektivitet, vedvarende energi og grøn mobilitet.

Som frontløber i kampen mod klimaforandringer vil Europa-Kommissionen nu omsætte de høje, overordnede ambitioner til egne handlinger. Derfor har Kommissionen bedt Rambøll om hjælp til at foretage en forundersøgelse og scoping-proces, der skal afdække, hvordan Kommissionen kan blive klimaneutral så tidligt som muligt inden 2050. 

Spændende og inspirerende for Europa-Kommissionen

Opgaven udføres af et tværfagligt team af Rambøll-eksperter indenfor bæredygtighed, policy rådgivning samt miljø og sundhed. De samarbejder ligeledes med C02Logic, som er Rambølls eksterne partner og specialister i fx kortlægning og overvågning af drivhusgasser.

"Kommissionen har allerede arbejdet med at reducere både miljø- og klimaftryk via initiativer som Eco Management og Audit Scheme. Det er spændende og inspirerende for os at gå videre ad den vej sammen med eksperter fra Rambøll og CO2Logic – og med vores dedikerede kolleger fra mange forskellige afdelinger i Kommissionen", siger Arthur Runge-Metzger.

Han er direktør for klimastrategi hos DG CLIMA og står i spidsen for det Generaldirektoratet (DG), der fører tilsyn med projektet.
En bred og involverende tilgang til projektet giver mening i betragtning af de mange afdelinger, der skal tage del i arbejdet, forklarer Arthur Runge-Metzger: 

"Vi skal se på alle relevante områder, herunder bygninger, kantiner, pendling og forretningsrejser for at vurdere, hvad der kan gøres, hvor udslip kan reduceres, hvordan og til hvilken pris."

En undersøgelse bestående af tre dele

Mens den langsigtede vision i øjeblikket bliver diskuteret i EU, er Rambølls arbejde allerede gået i gang.

Projektet består af tre overordnede dele: 

  1. En analyse af Kommissionens nuværende drivhusgasudslip og de øvrige reduktionsmuligheder, herunder en vurdering af, hvordan overvågningssystemet til rapportering af udslippet kan forberedes

  2. En analyse af virkemidler og koncepter for klimaneutrale mål i andre organisationer og af deres anvendelighed for Kommissionen

  3. Udvikling af ’roadmaps’ med de mest effektive indsatser for at opnå målet om klimaneutralitet

"Når Europa-Kommissionen tager initiativ til at blive klimaneutrale, vil det uden tvivl skabe en sneboldeffekt og motivere andre organisationer til at følge i deres fodspor", siger Xavier Le-Den, som leder Rambøll Management Consulting’s EU-team i Bruxelles. 

 En praksisnær tilgang til bæredygtig forandring

Xavier Le-Den forklarer, at projektet er en oplagt mulighed for at arbejde meget praksisnært med bæredygtige forandringer:

"Vi laver ofte denne type arbejde på et strategisk niveau. Men her kommer vi helt tæt på, for undersøgelsen af EU-Kommissionen skal omsættes til konkrete tiltag, der kan ses og mærkes i det daglige. Det glæder vi os til, og det kræver for vores del en masse tværfaglighed og samarbejde mellem vores teams." 

Arbejdet startede i august 2019, og Rambøll og CO2Logic vil arbejde på projektet i det næste års tid.

 
 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites