Fjernvarme Fyn booster samfundsøkonomien med nye varmepumper i Ejby Mølle renseanlæg

4. november 2020
Fyn har godt gang i den bæredygtige omstilling, og senest i 2022 vil Fjernvarme Fyn have udfaset deres kulforbrug på kraftværket. Som led i deres grønne ambition bliver der installeret fire varmepumper på Ejby Mølle renseanlæg i Odense, der både skal reducere CO2-aftrykket fra fjernvarmeproduktionen og aflaste det lokale vandmiljø i Odense Å, uden merpris for varmeforbrugerne. 
Ejby Mølle, Fyn

Ejby Mølle, Fyn

Kontakt

Anders Carøe

Ingeniør
T: +45 51 61 49 55
Annette Raben

Annette Raben

Country Market Director, Vand
T: +45 5161 8327

Installationen af varmepumper på spildevandsrensningsanlæg har et enormt, men sjældent udnyttet, potentiale. Varmepumperne kan nemlig udnytte spildevandets energi, der ellers ville være gået til spilde og dermed sende grønnere og billigere energi ud i fjernvarmesystemet. Rambøll er valgt som bygherrerådgiver til at projektere og designe det nye varmepumpeanlæg på Ejby Mølle rensningsanlæg. Ejby Mølle Renseanlæg ejes og drives af VandCenter Syd, mens selve varmepumpeanlægget ejes og drives af Fjernvarme Fyn. 

I stedet for at udlede det rensede spildevand direkte i Odense å, skal det fra udgangen af 2020 ledes igennem et varmepumpeanlæg, der løfter temperaturen fra 10-20 °C til ca. 70 °C, så det kan benyttes til fjernvarme. Varmepumpen består af et lukket system, der er tilkoblet både et fjernvarmesystem og et spildevandssystem. Varmepumpen nedkøler det rensede spildevand med omkring 5 grader celsius ved hjælp af ammoniak, der er et naturligt kølemiddel. Nedkølingen forekommer ved at ammoniakvæske ved lavt tryk føres igennem en varmeveksler. 

Ingen ammoniak i åen

I varmeveksleren overføres energi fra spildevandet til ammoniakkredsen, hvilket får ammoniakken til at fordampe. Herefter øger en skruekompressor ammoniaktrykket, inden ammoniakken kondenseres i endnu en varmeveksler, hvorfra energien afleveres ved høj temperatur til Fjernvarme Fyns distributionsnet. Efter kondenseringen sænkes trykket i ammoniakkredsen i en ekspansionsventil inden væsken ledes tilbage til fordamperen. Kort sagt afgiver spildevandet altså varme, der tilføres fjernvarmenettet, for efterfølgende at blive udledt ved en lavere temperatur i Odense Å. For at sikre at der ikke kan ske ammoniakudslip til Odense Å, er der tilføjet en mellemkreds af ethanol i varmepumpen, så spildevandet aldrig er direkte i kontakt med ammoniakken. 

Renset spildevand er normalt 8-22 grader celsius, når det udledes, hvilket som regel er højere end temperaturen i det vand, det udledes i. Særligt om sommeren er vandmiljøet udsat grundet allerede naturligt højere temperaturer, hvilket bl.a. kan påvirke ørredyngel. Jo tættere på åens temperatur spildevandstemperaturen er, jo bedre. Det aktuelle projekt vil i store dele af året give en tilnærmelse af udløbstemperaturen til vandets temperatur i Odense Å før udledningen fra renseanlægget og der er derfor også en miljømæssig effekt at hente, når varmepumperne kommer i brug. Når temperaturen på det udledte vand stemmer bedre overens med den naturlige vandtemperatur i Odense Å, skånes vandmiljøet nemlig. 

Varmepumper er en vigtig del af fremtidens fjernvarmesystem

Varmepumper bidrager til, at vi udnytter vores ressourcer optimalt, og er samtidig ved at blive et konkurrencedygtigt grønt alternativ til traditionelle energiteknologier. Vi får generelt mere og mere el fra vedvarende energi og varmepumper er en vigtig brik i fremtidens energisystemer, da de kan producere fjernvarme, når der f.eks. er et overskud af el eller strømmen er billig. Spildevandsvarmepumperne på Ejby Mølle kan producere ca. 4 enheder varme per enhed elforbrug, hvilket er bedre end andre energikilder som eksempelvis udeluft.

Varmepumperne på Ejby Mølle er således et lille skridt i den retning. De kan hver levere 20 MW varme, og forventes at dække det årlige varmeforbrug af mindst 5000 husstande. Samtidig medvirker varmepumperne til at holde produktionspriserne på fjernvarme nede, hvilket har en samfundsøkonomisk gevinst på over 70 mio. kr. over en 20-årig periode. Samtidig vil varmepumperne også medføre en reduktion af CO2 og andre klimagasser på 128.000 tons CO2-ækvivalenter over 20 år. 

”Det er virkelig spændende at arbejde på projektet, fordi det er en relativt nyt at udnytte energien i renset spildevand, og der er stadig kun få lignende projekter på landsplan. Anlægget bliver et af de bedste eksempler på sektorkobling mellem el, fjernvarme, spildevand og miljø. Varmepumperne benytter kendt og pålidelig teknologi, men der findes ikke mange anlæg i denne skala på landsplan. Det giver virkelig god erfaring, som vi forhåbentlig kan trække på, når der i fremtiden kommer flere af den her type projekter. Og det gør der,” siger Anders Carøe, der er ekspert i varmepumper hos Rambøll.

Fjernvarme Fyn har yderligere en ambition om at etablere et damvarmelager, hvor man vil kunne lagre store mængder fjernvarmevand. Med kombinationen af varmepumper og et damvarmelager kan man altså producere fjernvarme med overskydende energi fra for eksempel vindmøller og lagre fjernvarmen indtil behovet for fjernvarmen opstår. Damvarmelageret vil også medføre, at der kan opnås flere driftstimer på varmepumpeanlægget samtidig med at  traditionelle kedler reduceres i produktion til gavn for både forbrugernes økonomi og klimaet.

Varmepumperne på Ejby Mølle renseanlæg sættes i drift ved udgangen af 2020. 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites