Fodboldbaner forsinker regnvandet

7. maj 2019
Rambøll har været med til at udvikle et skybrudsprojekt på Glostrup Idrætsanlæg ved København, hvor en ny kunstgræsbane fungerer som forsinkelsesbassin for store mængder regnvand. Projektet er et godt eksempel på en klimatilpasningsløsning med rekreative fordele.
Glostrup Skybrudsbane. Foto: Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma

Glostrup Skybrudsbane. Foto: Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma

Kontakt

Nichlas Claus Rasmussen

Consultant, Landscape Architect
T: +45 5161 2589
Jens Christian Riise

Jens Christian Riise

Market Manager
T: +45 5161 2663

Thorsten Kolby

Civilingeniør – Skybrudsplanlægning og stormflodssikring
T: +45 5161 5033

Relateret ydelse

Af Martin Zoffmann

Der bliver i disse år anlagt kunstgræsbaner som aldrig før overalt i Danmark. De fleste steder har de nye baner udelukkende til formål at give boldglade danskere mulighed for at spille udendørs året rundt og i al slags vejr, men i Glostrup går man skridtet videre og lader en ny bane indgå i en samlet klimatilpasningsløsning. 

Sammen med sænkede boldarealer og et eksisterende regnvandsbassin kommer den nye kunststofbane således til at fungere som store forsinkelsesbassiner ved skybrud med en samlet kapacitet på ca. 19.000 kubikmeter vand. 

”Skybrudsprojektet vil indgå som en samlet klimatilpasning af Glostrup Forsynings regnvandshåndtering og dermed aflaste kloaksystemet. Det eksisterende regnvandsbassin, der indtil nu har været aflukket med hegn og krat, åbnes op og kommer til at indgå som en rekreativ del af idrætsanlægget. Desuden vil de såkaldte overløbskanter fra bassinerne blive indrettet til siddeophold for tilskuere til kampe og træning,” fortæller Nichlas Claus Rasmussen, der er landskabsarkitekt i Rambølls internationale division for klimatilpasning.

Fodbold- og skybrudsklar året rundt

Den nye kunstgræsbane i Glostrup anlægges efter DBU’s nye standarder om banestørrelser. De får fuld belysning og vil derfor kunne benyttes året rundt, blandt andet af Glostrup FK’s førstehold, der ligger i Sjællandsserien.

Rambøll har stået for de hydrauliske beregninger, afvanding af anlægget samt design af de sænkede boldarealer, regnvandsbassinet og overløbskanterne. Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma er ansvarlig for selve kunstgræsbanen. Første spadestik blev taget for nylig, og anlægsarbejdet er netop gået i gang.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites