Første spadestik på Danmarks mest vejrudsatte havn

8. november 2017
I dag er der første spadestik på havneudvidelsen i Hanstholm til 500 mio. kroner. Kraftig strøm og store bølgehøjder gør havnen til den mest vejrudsatte havn i Danmark, og det kræver et stærkt anlægsdesign. Rambøll er bygherrerådgiver på projektet.
Hanstholm Havn set fra luften

Hanstholm Havn set fra luften

Af Jesper Fabricius

Efter 10 års tilløb står Hanstholm Havn nu over for at skulle igangsætte en havneudvidelse til mere end 500 millioner kroner. I den anledning inviterer Thisted Kommune og Hanstholm Havn i dag borgere og presse til første spadestik på havneudvidelsen.

I går offentliggjorde Hanstholm Havn, at det bliver den danske entreprenørkoncern Aarsleff, der skal stå for havneudvidelsen.

”Vi har sammen med Rambøll været gennem en god proces, hvor alt er forløbet efter planen, og det føles godt at være nået dertil, hvor vi kan offentliggøre vores samarbejdspartner på projektet. Det har været et stærkt felt, for udbuddet har tiltrukket nogle af Europas dygtigste entreprenører, og både bestyrelse og ledelse er generelt meget tilfredse med processen og dialogen med entreprenørerne,” siger Martin Vestergaard, bestyrelsesformand for Hanstholm Havn.

Udbuddet, der er et såkaldt udbud med forhandling, blev med bistand fra jurister fra Rambøll igangsat i starten af februar 2017, og otte konsortier ansøgte om at blive prækvalificeret. I slutningen af marts blev feltet reduceret til fem på baggrund af en detaljeret gennemgang af de enkelte konsortiers økonomi, erfaring med tilsvarende projekter, udstyr mv. De deltagende konsortier har haft mulighed for at foreslå optimeringer af designet gennem såkaldte markedsdialoger.

”Processen har været spændende, fordi vi har skullet tiltrække de rette entreprenører og samtidig designe det bedste projekt til rette pris. Vi har arbejdet intensivt med projektets risikoprofil for at fastlægge det økonomiske råderum med henblik på at undgå ubehagelige økonomiske overraskelser i projektet,” siger Peter Bak Frederiksen, senior projektchef hos Rambøll og Hanstholm Havns bygherrerådgiver.

Rambøll har stået for det valgte layout i nært samarbejde med Hanstholm Havn for at forbedre besejlingsforholdene, sikre mindre bølgeuro i havnen, skabe nye arealer til udlejning og en større vanddybde i havnen. Eksperter fra 10 forskellige fagområder hos Rambøll har bidraget til projektet siden maj 2016, og Rambøll har lavet business casen, der har udgjort beslutningsgrundlaget for Hanstholm Havn. I hele forløbet har der været stor fokus på risikostyring, som er sket ved brug af Ramrisk fra Rambøll.

Høje og lange bølger udfordrer havnedesignet

Havnen ligger på Danmarks mest vejrudsatte sted, og vejret spiller derfor afgørende ind på udførelsen af anlægsarbejdet, fortæller Peter Bak Frederiksen:

”Typisk kan der på Hanstholm Havn ikke arbejdes med anlægsarbejde på vand i 150 - 200 dage om året, og der er dermed høj risiko for, at projektet kan blive forsinket og dyrere end forudset. I stedet for at skræmme entreprenørerne væk fra projektet og få ringere økonomiske bud valgte vi at udvikle en vejrligsmodel, der klart placerer ansvaret for risikoen for ekstremt vejr i projektet, og som dermed fritager entreprenøren for ansvar, såfremt der skulle opstå vejrsituationer, der ligger uden for det normale.”

Umiddelbart uden for havnen kan bølgerne blive op til 14 m høje og 240 m lange. Det hænger sammen med, at der er et frit stræk er på ca. 650 km til Shetlandsøerne, og for enkelte retninger er det frie stræk helt til Sydgrønland, dvs. op til 2800 km.

Når havneudvidelsen står færdig – efter planen i 2020 – vil den nye, forbedrede havn beskæftige yderligere 450 personer. Havnen beskæftiger i dag ca. 600 personer. Herudover anslås det, at ca. 1.000 personer i området er indirekte beskæftiget ved havnens aktiviteter.

Læs mere om valget af leverandør til projektet på Hanstholm Havns hjemmeside

Fakta om projektet, når havneudvidelsen er færdig

  • Vanddybde i indsejling: 11,0 m
  • Vanddybde i inderhavn: 10,0 m
  • Nye bolværk forberedt til 11 m vanddybde
  • Bagland: Ca. 130.000 m2 nye arealer
  • Forbedrede indsejlingsforhold
  • Indsejlingen udvides fra 140 m til 170 m
  • Bagland forberedes for tung last (5 ton/m2)
  • Mindre bølgeuro i den eksisterende havn

Illustrationer

Visualisering af bølgeuro i dag:

I layoutet for havneudvidelsen ændres indsejlingen, hvilket vil forbedre besejlingsforholdene og medføre en reduktion i bølgeuroen i de eksisterende havnebassiner.

Visualisering af bølgeuro efter havneudvidelse:

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites