Fortsat mange midler tilgængelige i Fjernvarmepuljen

18. marts 2022

Er I et forsyningsselskab med planer om konvertering fra olie og gas til fjernvarme - så kan Fjernvarmepuljen være med til at sikre jer positiv selskabsøkonomi.

I Rambøll er vi ikke i tvivl – der er fuld fart på den grønne omstilling i fjernvarmebranchen. Med skræddersyede projektforslag, der tager udgangspunkt i de lokale behov og muligheder, har vi i Rambøll været med til at sikre forsyningsselskaber og kommuner en bæredygtig energiplanlægning. I skrivende stund har vi hjulpet fjernvarmeselskaber, store som små, med godkendte ansøgninger for næsten 100 mio. kr., siden puljen åbnede i 2020.

Jane Moustgaard

Jane Moustgaard

Project Manager
T: +45 51 61 01 07

Hvad er Fjernvarmepuljen?

Fjernvarmepuljen er et klimatiltag fra Klimaaftale for energi og industri mv. af den 22. juni 2020 (Klimaaftale), der skal bidrage til at nedsætte CO2-udledningen fra olie- og gasfyr i den individuelle varmeforsyning. Fra Fjernvarmepuljen kan fjernvarmevirksomheder søge om tilskud til konverteringsprojekter; projekter hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Der er i februar 2022 givet tilsagn til samlet 374 mio. kr. i Fjernvarmepuljen. Af denne pulje resterer forsat mere end 200 mio. kr. til at fremme energieffektive fjernvarmeprojekter i år. Energistyrelsen har samlet afsat 784 mio. kr. fra 2021-2023.

Midlerne i Fjernvarmepuljen fordeles efter først-til-mølle-princippet. Det er derfor vores anbefaling, at forsyningsselskaber ikke venter med ansøgningerne til Fjernvarmepuljen.

Fjernvarmens rolle i den grønne omstilling

Fjernvarmen spiller en stor rolle i det danske energisystem og særligt, når det kommer til ambitionerne om et fossilfrit energisystem. Implementering og udbygning af fjernvarmen bringer desuden flere muligheder for et smart, bæredygtigt energisystem.

Fjernvarmen skal betragtes som en væsentlig løsning til at nedbringe CO2-aftrykket for de mere end 500.000 boliger, der fortsat opvarmes af olie eller gas i Danmark. Fjernvarmens udvidelse og anvendelse bringer samfundsøkonomiske fordele til alt fra de små lokale net til store transmissions- og distributionsnet, der forsyner hele byer.

Læs mere om Fjernvarmepuljen her, og hvad der kræves for at søge

I Rambøll står vi naturligvis også til rådighed, såfremt I ønsker rådgivning til jeres projektforslag og ansøgning til Fjernvarmepuljen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites