Fremtidens forstad fremmer fællesskabet

9. september 2020
Faaborg-Midtfyn Kommune og FFV Spildevand har sat gang i udviklingen af ’Fremtidens Forstad’ i stationsbyen Årslev, der ligger 15 kilometer uden for Odense. Projektet, der sætter sociale relationer, bæredygtighed og klimatilpasning i højsædet, skal designes gennem et tæt samarbejde mellem Rambøll, arkitekter fra Holscher Nordberg og landskabsarkitekter fra STED.

Kontakt

Anders Mønster Hjernø

Anders Mønster Hjernø

Projektchef
T: +45 51615854

Jes Kromann Bak

Afdelingsleder
T: +45 5161 5890

Fyn rykker for alvor inden for byudvikling: I Odense er man snart i mål med en storstilet udvikling af bymidten og etablering af en spritny letbane, og nu er forstaden Årslev så klar med et visionært initiativ: I 2024 vil Årslev fremstå som en bæredygtig bydel, der sætter nye standarder for sociale fællesskaber, klimatilpasning og samspil mellem natur og bymiljø. 

Projektet, der bærer titlen Fremtidens Forstad, er teknisk set delt op i to (sammenhængende) projekter, der fokuserer på henholdsvis en bydel med boliger og en ny, samlende bymidte. Et fagligt rådgivningsteam bestående af Rambøll, Holscher Nordberg og STED vandt i foråret begge projekter og har nu kastet sig over det spændende projekt, der skal være i mål med udgangen af 2024. 

Bæredygtig vækst

Baggrunden for projektet er en ambition om at tiltrække 1200 nye borgere til Årslev inden 2030, og at denne vækst kommer til at foregå så bæredygtigt som muligt. Projektet vil derfor profitere af den nyeste specialistviden inden for livscyklusanalyser og miljømæssig bæredygtighed. Det betyder blandt andet, at forskellige beslutninger – fra de overordnede overvejelser til konkrete materialevalg – vil kunne baseres på grundige beregninger, der kvantificerer miljøeffekterne af forskellige alternativer.

Den bæredygtige tilgang betyder også, at regnvand primært vil blive håndteret på overfladen gennem blågrønne løsninger. Denne form for klimatilpasning vil sikre, at vandet vil blive brugt som en rekreativ ressource i form af eksempelvis nye regnvandssøer. De blågrønne løsninger vil komme til at spille fint sammen med den 30 kilometer lange Vindinge Å, der samtidig vil få sine naturlige slyng tilbage. 
  

Fællesskabet i fokus

Bæredygtighed handler også om livsglæde og social trivsel, hvilket derfor også kommer til at spille en nøglerolle i særligt bymidtedelen af projektet. Da detailhandelen formentlig fortsat vil ændre karakter og blive endnu mere netbaseret i fremtiden, vil projektet fokusere på at basere det gode byliv på andet end udelukkende handel. 

I dag udgør den gamle skofabrik Polymeren et stærkt kulturelt samlingspunkt og er således kåret som det bedste mødested i hele Region Syddanmark. Så med dette stærke udgangspunkt vil designet af bymidten stile efter at bringe folk sammen omkring kultur, idræt og hobbyer og dermed forstærke det i forvejen velfungerende foreningsliv. 

Afsættet for projektet er en grundig borgerinddragelse, og det faglige rådgivningsteam vil sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune og FFV Spildevand bestræbe sig på at tilgodese så mange af borgernes indspark og ønsker som muligt. 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites