Aarhus Kollegiet i Gellerup skaber ny identitet i udsat boligområde

28. april 2020
Unge tilvælger Aarhus Kollegiet på grund af arkitekturen, der motiverer til fællesskab og skaber tilhørsforhold. Fælleskøkken, fællesrum, lounge-områder og udvendige opholdsarealer, der indbyder til fællesskab, er indtænkt som en central del af byggeriet, og vaskeri- og værkstedsfaciliteter, som er placeret ved hovedindgangen, er åbne for alle. Derved skabes der mulighed for møder imellem kollegianerne og bydelens øvrige beboere. 
Gellerup Kollegiet er udformet som en karrébebyggelse i fire- til syv etager, med et-, halvanden- og toværelses boliger.

Gellerup Kollegiet er udformet som en karrébebyggelse i fire- til syv etager, med et-, halvanden- og toværelses boliger.

Kontakt

Odd Pedersen

Odd Pedersen

Projektchef, Aarhus
T: +45 5161 2474
Gellerupplanen blev opført i Brabrand i 1970’erne uden for Ringvejen i Aarhus. Intentionen var at skabe et boligområde med gode boliger, lys, luft og rekreative områder. Men siden opførelsen har området udviklet sig til et socialt udsat boligområde. Derfor gennemfører Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune i disse år en omfattende helhedsplan for Gellerup. Helhedsplanens ambition er at omdanne Gellerup til en attraktiv og mangfoldig bydel i harmoni med den omkringliggende bystruktur. Helhedsplanen skal blandt andet styrke blandede byfunktioner og boligformer – etageboliger, rækkehuse, byhuse, kollegieboliger mv. 

Fokus på fællesskaber

I samarbejde med Dansk Boligbyg, NORD Architects, ARKplan og D.A.I. vandt Rambølls arkitekter i foråret 2016 projektkonkurrencen om ”Ungdomsby Gellerup”. Et moderne kollegium med 352 boliger, der indgår som en integreret del af det ny Gellerup.

Et af de helt store fokuspunkter i kollegieprojektet har været at skabe rammer, der understøtter forskellige former for sociale fællesskaber og indbyder til samvær, samarbejde, netværk, socialisering og samhørighed. Fælleskøkkener, fællesrum og loungeområder er derfor indtænkt som en helt naturlig og central del af kollegiet. Selv kollegiets vaskeri er udformet, så der er plads til at spille bordfodbold / bordtennis.

De udvendige opholdsarealer understøtter ligeledes de sociale fællesskaber – det store gårdrum midt i kollegiet og de tre tagterrasser i varierende størrelse muliggør en række forskellige udeaktiviteter på flere niveauer.

Udadvendte faciliteter

Herudover er der i kollegiets stueetage etableret en række udadvendte faciliteter – værksteder og faciliteter for iværksættere, så tilfældige møder mellem beboere og entreprenante iværksættere fra det øvrige Aarhus kan opstå og sprede lokalt liv og en ny identitet i Gellerup-kvarteret.

Det nye kollegium forholder sig ikke blot til omgivelserne. Det byder interesserede indenfor og danner grobund for nye spændende sociale- og kulturelle tilbud, hvor fællesskabet styrkes af stedets potentiale, følelsen af ejerskab og idéen om at bygge noget nyt op sammen. 

Første etape af Aarhus Kollegiet var indflytningsklar i september 2019, og nu er anden og sidste etape færdig og klar til indflytning.
 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites