God grundejerdialog om regnvandsbassin gav besparelser og amfiteater

29. maj 2019
Takket være værdifuldt indspil fra en lokal grundejer blev transporten af 18.000 kubikmeter overskudsjord sparet væk, da Herning Vand for nyligt fik opdimensioneret et regnvandsbassin. Desuden blev den rekreative værdi øget med etableringen af et nyt amfiteater.
Det samlede projetteam. Fra venstre: Claus Hemmingsen, Herning Vand; Anne Marie Mau, grundejer; Danni Brask, Vestjysk Kloak & Anlæg; Mogens Kattenhøj, Rambøll, byggeleder; Ida K. Poulsen, Rambøll, projekterende og projektleder; Lars Rathje, Herning Vand

Det samlede projetteam. Fra venstre: Claus Hemmingsen, Herning Vand; Anne Marie Mau, grundejer; Danni Brask, Vestjysk Kloak & Anlæg; Mogens Kattenhøj, Rambøll, byggeleder; Ida K. Poulsen, Rambøll, projekterende og projektleder; Lars Rathje, Herning Vand

Kontakt

Ida Kirstine Poulsen

Senior ingeniør
M: 5161 3921

Relateret ydelse

I byen Hammerum, der ligger i Midtjylland mellem Ikast og Herning, kan Herning Vand, Rambøll og den lokale grundejer nu fejre etableringen af et nyt regnvandsbassin. Bassinet afløser et tidligere bassin, der ikke havde tilstrækkelig kapacitet, og skal både løse problemer med oversvømmelse langs Hammerum Bæk og forbedre vandkvaliteten i bækken til gavn for især ørredbestanden.

Rambøll har foretaget dimensioneringen af basinnet og varetaget dialogen med grundejeren – en dialog, der skulle vise sig at blive ret værdifuld:
”Det viste sig, at grundejeren var interesseret i at bruge en stor del af overskudjorden til at etablere et ’amfiteater’ ved bassinet. Det var ret godt set, da det både forskønner området og giver nye muligheder for rekreativ brug og ophold,” siger Ida Kirstine Poulsen fra Rambølls vanddivision.

Design i 3D

Bassinløsningen består af både et forbassin (sandfang) og et hovedbassin. Grundejeren, der er arkitekt, foreslog, at forbassinet blev cirkelrundt med en omgivende jordvold udformet som amfiteater, mens hovedbassinet blev ovalt. Forslaget blev accepteret af Herning Vand A/S og Herning Kommunes myndighedsafdelinger. På den baggrund har Rambøll designet både bassiner og amfiteater med gennem brug af 3D-teknologi. 

Etableringen af amfiteateret sparede projektet for borttransport af over 18.000 kubikmeter overskudsjord, hvilket var er godt nyt for både økonomi og klimaregnskab. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites