Rambøll rådgiver på HOFOR’s to havvind-mølleparker i Øresund

23. juni 2021
Havvindmølleparkerne Aflandshage og Nordre Flint er en del af Danmarks grønne omstilling og Københavns ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Tilsammen vil de to vindmølleparker kunne give en besparelse på 75.000 tons CO2 og dække, hvad der svarer til strømforbruget i mere end 400.000 husstande. Rambøll er valgt som bygherrerådgiver og rådgiver på vindmøllefundamenter.

Contact

Søren Juel Petersen

Søren Juel Petersen

Business Development Director, Wind Energy
T: +45 5161 8760

Tilladelsen til at undersøge, om havvindmølleparkerne Aflandshage og Nordre Flint kunne etableres ud for København blev givet i 2019, og forundersøgelserne blev afsluttet i december 2020. Nu har hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR valgt rådgivere på de to vindmølleparker.

Kontrakterne til Rambøll indebærer al teknisk bygherrerådgivning i forberedelsen og opførelsen af de to parker (forudsat myndighedernes godkendelse), herunder rådgivning om indkøb, udførelse og etablering af fundamenterne, som havvindmøllerne i de to parker skal stå på. Rambøll har PEAK Wind og JUM-BO Consulting med som underrådgivere. 

Rambøll har arbejdet med havvind siden 1989 og har været rådgiver på halvdelen af verdens havvindmølleparker. 

”Vi har specialiserede medarbejdere med en markedsledende erfaring og viden om at udvikle, etablere og drive havvindmølleparker, som er gearet til at håndtere de kommercielle, tekniske og kontraktuelle aspekter af disse projekter. Jeg er glad for, at vi kan stille denne viden og erfaring til rådighed for HOFOR”, siger Søren Juel Petersen, global markedsdirektør i Rambølls offshore vindforretning.

Nordre Flint vil blive opført i et område i Øresund 12 kilometer øst for København og vil bestå af 16-40 havvindmøller med en installeret effekt på 160 MW. Aflandshage skal placeres i Øresund 10 kilometer fra Amagers sydspids og vil omfatte 25-63 havmøller med en samlet kapacitet på 250 MW.

”Fra et teknisk perspektiv er disse projekter både spændende og udfordrende på grund af de store variationer i jordbundsforhold og vanddybder og på grund af projekternes stramme tidsplan. Tidsplanen er jo nødvendig for opfyldelse af den politiske ambition om CO2-neutralitet i 2025”, siger Søren Juel Petersen.

De to havvindmølleparker forventes opsat i 2023-2024, når resultaterne af forundersøgelserne, miljøkonsekvensrapporten og de offentlige høringer er vurderet af Energistyrelsen. Vindmølleparkerne vil derefter i 30-35 år kunne levere grøn strøm til bl.a. hovedstadsregionen, hvor elforbruget er stort og de kommende år forventes at stige yderligere.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites