Genopretning af å giver bedre levesteder for fisk, vandløbsinsekter og vandløbsplanter

29. september 2021
Der er planer om at Hundstrup Å på Sydfyn skal restaureres og genslynges på strækningen mellem Lindevads Mølle og Strandvejen. Rambøll udarbejder en forundersøgelse for et projekt, der gavner både naturen og den lokale biodiversitet.     
 

 

Kontakt

Peter Bønløkke Adamsen

Market Manager
T: 5161 5828

Helt tilbage fra før 1811 blev Hundstrup Å, der ligger mellem Faaborg og Svendborg på Sydfyn, rettet ud for at ådalens arealer kunne anvendes til landbrugsproduktion. I dag, over 200 år efter, løber åen stadig som en lige kanal, selv om vådområdet, den løber i, blev genskabt for 25 år siden. Og det skaber dårlige levevilkår for fisk, vandinsekter og vandplanter.

Men nu, efter et fokuseret lobby- og forberedelsesarbejde, bliver det undersøgt, hvorvidt åen kan genoprettes for at styrke den lokale fiskebestand, natur og biodiversitet. Det er Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune, Havørred Fyn og ikke mindst lodsejeren Rødkilde Gods, der er gået sammen om at undersøge om åen kan gives dens naturlige slyng tilbage, og de har valgt Rambøll som rådgiver på projektet.

”Ved at genslynge åen skabes naturlig variation i åens forløb med lavvandede partier, hvor vandet strømmer hurtigt, og dybere partier, hvor vandstrømmen er langsommere. Dermed får Hundstrup Å et varieret forløb, hvilket igen vil gøre den til et godt sted at leve for fisk, andre dyr og åens planter,” siger Peter Bønløkke Adamsen fra Rambøll, der er ekspert i naturgenopretning og både projektleder og medinitiativtager på projektet. 

 

Bedre gydeforhold

I det nye forløb af Hundstrup Å udlægges grus og sten i bunden, og der etableres vandløbsplanter i bunden og siden af åen. Grus, sten og vandplanter giver masser af levesteder for vandløbets insekter, og åens fisk kan benytte grus og sten til at gyde i. 
Også insektlivet i åen kan komme til live hurtigt på grund af de langt flere levesteder som grus, sten og vandplanter. Mulighederne for eksempelvis odder, isfugl og vandstær bliver også væsentligt forbedret, når der kommer flere insekter og et mere varieret vandløbsforløb. 
Udover de to kommuner og Havørred Fyn har Rødkilde Gods også en stor aktie i projektet, og godset har med Rambølls assistance opnået en betydelig økonomisk støtte til anlægsprojektet fra Den Danske Naturfond.
 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites