Rambøll designer unikt, multidisciplinært innovationsmiljø for Arla Foods Ingredients

8. august 2019
I et integreret samarbejde har Rambølls arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter designet et nyt multidisciplinært innovationscenter – ARICE - til Arla Foods Ingredients i Nr. Vium. Her går teknik og æstetik op i en højere enhed.

Kontakt

Jan Haaning Thomsen

Jan Haaning Thomsen

Faglig leder, Arkitektur & Design, Arkitekt MAA, Aarhus
T: +45 5161 2461
Søren Gert

Søren Gert

Senior projektleder, Aarhus
T: +45 5161 1536

Bygningen opføres som et innovationsmiljø med 1.500 m2 kontorfaciliteter, 1.500 m2 laboratoriefaciliteter og 6.000 m2 forsøgsmejeri med komplicerede processystemer, høje hygiejnekrav og avancerede flowprincipper for produkter og brugere. 

Med det nye innovationscenter skabes et unikt miljø for mejeribranchens procesudvikling og testproduktion, som skal tiltrække branchens mest talentfulde fagfolk.

Visionen for ARICE har været videndeling på tværs af fag. Derfor er hovedprincipperne for bygningen åbenhed og transparens. Herved nedbrydes fagspecifikke grænser, og det bliver nemmere for medarbejdere at få kendskab til hinandens kompetencer og viden. Derudover er det tanken, at besøgende i ARICE skal få et indblik i hovedfunktionerne og livet i Arlas nye Innovationscenter. 

For at realisere visionen om fremtidens procesudviklingsmiljø og testproduktion i et åbent og international vidensforum, har Rambølls arkitekter designet ARICE med fælles multifunktionelle arealer placeret i tæt tilknytning til foyer- og ankomstområdet. Således kan der opstå spontane møder samt idé- og løsningsudveksling mellem virksomhedens mange faggrupper.

Fællesområdet er udformet til at håndtere både medarbejderne og besøgende gæster i bygningen, samt større fællesmøder, café, udstillingsområde og kantinefunktion mv. Alt sammen designet til at give både besøgende og brugere et spændende billede af de specielle funktioner – og ikke mindst de interaktioner der foregår imellem dem. 

I Pilothallen – et dobbelthøjt rum i ét plan – er teknikrum og klimakontrollerede rum placeret. I direkte tilknytning til pilothallen er den toetages del af bygningen med laboratorier i stueetagen og kontorer på 1. sal. Hertil er indrettet teknikrum og omklædningsrum i kælderplan. Etagerne er forbundet med tre lukkede trapperum og en åben trappeforbindelse i foyer. Processerne i pilothallen kan bl.a. betragtes af besøgende fra en udsigtsgang med glasvæg mod både lysgård og pilothallen. 

Bygningen forventes færdigopført primo 2021 og kommer til at beskæftige godt 100 medarbejdere. 

Vil du se mere om projektet? Så klik på nedenstående links og gå på 3D-rundtur i visualiseringerne af de nye lokaler:

Se mere om kontormiljøet her. 

Se mere om Chromotography her. 

Se mere om laboratoriet her. 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites