International hæder for brug af geografiske data

13. juli 2017
Rambøll får global pris for at være ”et fyrtårn i ingeniørbranchen” og bruge GIS (geografisk informationssystem) til bl.a. at kortlægge Californiens grundvand og hvilke dele af København og New York, der er mest udsatte for oversvømmelser.
Rambøll er med til at kortlægge grundvand i Californien

Rambøll er med til at kortlægge grundvand i Californien

Kontakt

Bo Grave

Bo Grave

Innovations- og digitaliseringsdirektør
T: +45 5161 4623

Det er det verdensomspændende amerikanske firma Esri, som står bag GIS-systemet, der uddeler den prestigefulde, internationale Esri Special Achievement in GIS Award til Rambøll for sit arbejde med brug af GIS i digitale løsninger, fremstilling af geografiske kort og analyser af geografisk information. Rambøll modtager prisen i konkurrence med 100.000 virksomheder globalt, og det er kun syvende gang, at en dansk virksomhed modtager prisen.

”Vi har implementeret Esris GIS platform globalt i organisationen på tværs af 35 lande, så alle vores medarbejdere i dag har adgang til GIS platformen. Esris pris er en stor anerkendelse af vores indsats for at standardisere den måde, vi arbejder med GIS i hele organisationen og sammen med vores kunder. I dag bruger flere end 1000 medarbejdere i Rambøll den samme Esri GIS platform”, siger Bo Grave, innovations- og digitaliseringsdirektør i Rambøll i Danmark.

Søren Ellegaard, adm. direktør i Geoinfo A/S, den danske distributør af software fra Esri, er meget tilfreds med, at netop Rambøll fik en pris i år.

”Rambøll er et fyrtårn i ingeniørbranchen og fortjener, om nogen dette års SAG Award. Ikke alene har Rambøll formået at udnytte store dele af ArcGIS-platformen. De har også været loyale talsmænd i GIS- og ingeniørkredse, hvor de har været gæstetalere på flere arrangementer, herunder de største danske GIS-konferencer. Rambøll har været i tæt dialog med Geoinfo i Danmark og Esri i USA, for at dele deres erfaringer og videreudvikle web-GIS-forretningsmodellerne til store ingeniørvirksomheder yderligere”.

”Vores verden står overfor mange udfordringer i forbindelse med ekspanderende befolkninger, naturtab, miljøforurening og fortsat befolkningstilvækst i byerne. Skal vi imødegå disse udfordringer kræver det bedre planlægning og effektivisering. At Rambøll har påtaget sig denne udfordring som rådgivende ingeniører, ikke kun i Danmark, men på globalt plan, kan kun gøre én stolt. Rambøll deler Esris og vores vision om, at GIS kan være en del af løsningen på at skabe en bedre fremtid”, siger Søren Ellegaard.

Et kort siger mere end 1000 ord

GIS anvendes til analyse og visualisering af geografisk information.  Med GIS kan man danne sig et overblik  over data som infrastruktur, bebyggelse, vand, jordbundsforhold, bevoksning med mere. Kobling af data til et digitalt kort gør det muligt at afdække geografiske sammenhænge i data, og dermed kan hidtil ukendte mønstre fremtræde klarere og fremme kommunikationen.

Rambøll bruger blandt andet GIS til at kortlægge grundvandet i Californien og hjælpe de californiske myndigheder med at få et bedre overblik over den tørkeramte stats grundvandsressourcer og dermed muligheden for at udnytte fersk grundvand i drikkevandsforsyningen.

Rambøll har også anvendt GIS til at kortlægge, hvor København lokalt er mest udsat for oversvømmelser i forbindelse med arbejdet på Københavns skybrudsplan, og er i gang med et lignende projekt i New York.

I samarbejde med Energistyrelsen har Rambøll foretaget en kortlægning af praksis for behandling af projektforslag for kollektiv varmeforsyning i kommunerne. En spørgeskemarunde suppleret med data fra offentlige registre (OIS) visualiseres i Esri baserede WebGIS løsninger. I Rambøll Energi er ArcGIS Online en integreret del af de løsninger, der leveres til drift og vedligehold af fjernvarmenet. GIS giver overblik og værdiskabelse af fjernvarmeværkernes aktiver.

”Via ArcGIS Online har vi en åben platform, hvor vi kan dele informationer med kunder og borgere på vores projekter. Vi ser store muligheder for at udvikle platformen yderligere og have et fuldt integreret miljø, hvor vores folk i marken, vores folk på kontoret og vores kunder på en helt anden lokation kan dele gegrafisk information her og nu”, siger Bo Grave. 

Esris Special Achievement in GIS Award blev overrakt til Rambøll på Esris årlige konference i San Diego den 12. juli med 16.000 deltagere. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites