Kan en forlænget høfde modvirke oversvømmelser?

8. august 2017
Det kan betale sig at analysere alle aspekter af klimatiltag. Rambøll skal nu kortlægge fordele og ulemper ved indsnævring af en kanal ved Limfjorden.
Luftfoto af Thyborøn og Limfjorden

Luftfoto af Thyborøn og Limfjorden

Af Martin Zoffman

De forventede havvandsstigninger kombineret med ændringerne i Thyborøn Kanal betyder mere vand i den vestlige Limfjord i fremtiden. Ved stormfloder forventes det, at vandstanden over de næste 50 år vil stige med op til 60 cm i den vestlige Limfjord.

Kystdirektoratet har i en rapport fra 2012 beskrevet flere løsningsforslag, hvoraf en forlængelse af høfde 58/59 ved Thyborøn Kanal vurderes bedst i forhold til at imødekomme stigende stormflodsvandstande i Limfjorden. Formålet med en potentiel høfdeforlængelse er at begrænse de vandmængder, der strømmer ind i Limfjorden.

Men en sådan forlængelse vil influere på vandmiljø, infrastruktur og andre aspekter, og som med andre klimatiltag er det derfor vigtigt at analysere fordele og ulemper grundigt.

Grundig undersøgelse af afledte effekter

På den baggrund igangsætter syv Limfjordskommuner nu en undersøgelse af, hvilke afledte konsekvenser en forlængelse af høfde 58/59 vil have. Rambøll har efter udbud fået tildelt opgaven.
 
”Det er vigtigt at kende alle væsentlige afledte konsekvenser af en høfdeforlængelse, så den samfundsmæssige gevinst ved et anlægsprojekt bliver veldokumenteret. Vi skal derfor hele vejen rundt og undersøge de eventuelle konsekvenser for blandt andet vandmiljø, biodiversitet, erhvervshavne og forsyningsselskabernes kystnære infrastruktur som eksempelvis ledningsnet og pumpestationer,” siger Peter Forfang Sørensen fra Rambøll. 

Opgaven løses i regi af EU-projektet Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), der er et seksårigt projekt, som støttes af EU LIFE-programmet. C2C CC består af 24 delprojekter, hvor Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord er et af de mest omfattende delprojekter målt på økonomi og antallet af partnere.

Mere information om C2C CC projektet kan findes på c2ccc.eu.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites