På jagt efter klæg til havdiger

5. juli 2018
For at holde trit med havstigningerne skal der i de kommende år bygges og forstærkes flere diger langs de danske kyster. Spørgsmålet er dog, om der findes nok af det naturlige klæg, der holder digerne sammen, uden for de fredede Natura2000-områder. Det går Rambøll nu i gang med at undersøge.

Peter Lindberg Thomadsen

Peter Lindberg Thomadsen

Project Manager
T: 51618203
Peter Thomsen

Peter Thomsen

Geofysiker, Aarhus Universitet, 1998, Chefkonsulent
T: +45 5161 7740

Af Martin Zoffmann

Havvandstanden i og rundt om Danmark vil stige i de kommende år, og der er derfor godt gang i etableringen af havdiger langs de danske kyster. Desuden skal mange af de eksisterende diger forstærkes eller forhøjes, dels på grund af udsigten til havvandstigninger, og dels på grund af den erosion, der er sket som følge af de hyppigere stormfloder. 

Havdiger er oftest udformet med en kerne af sand, overlagt med klæg/ler og beplantet med græs eller asfalt. Der er dog lige den udfordring, at langt størstedelen af områder med gode forekomster af klæg ligger inden for Natura2000-områderne, dvs. beskyttede naturområder, langs Vadehavet. Derfor skal Rambøll nu, på vegne af Region Syddanmark, bidrage til at kortlægge områder med potentielle forekomster af klæg uden for disse områder.

Grundig og effektiv metode

Rambøll gennemførte sidste år et pilotprojekt, der blandt andet havde til formål at udvikle og teste en metode til kortlægningen af naturlige klægforekomster. Der er tale om en geofysisk metode, hvor data om de øverste jordlag – 5 til 10 meter under terræn – indhentes gennem brug af det geofysiske udstyr DualEM421, der nok bedst kan beskrives som en stor ’påhængsscanner’.

”Scanning af de øvre jordlag med DualEM421 viste sig at være en både grundig og effektiv metode, og vi går derfor nu i gang med at foretage sådanne scanninger i større skala,” siger Peter Lindberg Thomadsen fra Rambøll vanddivision og tilføjer:

”Det bliver meget spændende at se hvor meget klæg, der egentlig findes uden for natura2000-områderne. Vi ved, at hævning af blot én kilometer havdige med mellem en halv og en hel meter kan kræve 45.000 m3 klæg, så vi håber naturligvis på at finde tilstrækkelige mængder.” 

Når områder med potentielle forekomster af klæg er identificeret, skal det undersøges, om klæget har kvalitet som digemateriale. Derfor drager feltfolk fra Rambøll efterfølgende ud med håndbor for at tage prøver af klægen, som afslutningsvis kvalitetsanalyseres i et laboratorie.

Læs mere:
http://www.ramboll.dk/ydelser-og-sektorer/vand/klimatilpasning-og-landskabsarkitektur
http://www.ramboll.dk/ydelser-og-sektorer/transport/havne-og-marinekonstruktioner/kystsikring-og-stormflodssikring
http://www.ramboll.dk/ydelser-og-sektorer/vand/vandressourcer

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918