Er jeres kommune klimaambitiøs?

17. februar 2021

I DK2020-programmet forpligter kommuner sig til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Rambøll kan tilbyde en helhedsorienteret tilgang til planlægningen i kommunerne og Regionerne.

København

København

Peter Andreas Norn

Markedschef
T: +45 5161 5932
Frederik Palshøj Bigum

Frederik Palshøj Bigum

Project Manager
T: +45 51 61 32 65

Indtil videre er 66 kommuner en del af DK2020-projektet, hvor de får rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan. Planen skal definere, hvordan kommunen opnår netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050 og skal vise, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. 

Baggrunden for programmet er en rapport fra bynetværket C40, som peger på, at op mod 40% af de drivhusgasreduktioner, der er nødvendige for at nå Parisaftalens mål, kan komme fra verdens byer og kommuner, hvis de implementerer de rette klimaindsatser.

”I en kommune er der mange sektorer, der påvirker klimaet. Det drejer sig om drivhusgasudledninger fra både energi, bygninger, transport, landbrug og erhverv i kommunen og fra selve kommunen som virksomhed. Det kræver multi-disciplinær rådgivning at kunne forholde sig samlet til alt dette, og der er her, Rambøll har stærke kompetencer”, siger Frederik Palshøj Bigum fra Rambølls energidivision.

”Vi har nedsat et tværgående team med eksperter fra flere divisioner i Rambøll, der kan sikre input på de forskellige områder, der er relevante for at kunne nedbringe udledningen af drivhusgasser i en kommune. Indtil videre har vi i dette team udarbejdet planer for to fynske kommuner. Vi er netop nu i gang med endnu en plan og med at kvalificere og forberede CO2-kortlægning for optagelse i næste runde af DK2020 for to kommuner på Sjælland”, siger Peter Andreas Norn fra Rambølls management consulting-division.

Hvis du vil vide mere om Rambølls rådgivning i forhold til klimahandlingsplaner i kommunerne, kan du kontakte Peter Andreas Norn eller Frederik Palshøj Bigum.

Du kan læse mere om DK2020-programmet her:

CONCITO: https://www.concito.dk/projekter/dk2020-klimaplaner-hele-danmark


REALDANIA: https://realdania.dk/projekter/dk2020

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites