Klimatilpasning, natur og udendørsaktiviteter går hånd i hånd i den nyrenoverede Remisepark på Amager

17. september 2020
Sammen med landskabsarkitekten BOGL vandt Rambøll i 2016 konkurrencen om at designe og projektere renoveringen af Remiseparken på Amager. Nu står den færdig og klar til brug!
Remisepark, Amager

Remisepark, Amager

Remiseparken har længe været et overset byrum med uforløst potentiale, men nu er den forvandlet til en urban park med en fin balance mellem aktivitet og afslapning. Som led i udviklingen af Urbanplanen og del af Københavns skybrudsplan, har Rambøll i samarbejde med landskabsarkitektfirmaet BOGL implementeret en løsning, der både skal fremme brugen af parken blandt de lokale samt skybrudssikre området. Parken er udviklet på vegne af Københavns Kommune, som også har finansieret projektet.

”Vi har fra politisk side valgt at investere rigtig mange millioner i Remiseparken, fordi den skal være med til at give nærområdet et løft. Investeringen lægger sig tæt op ad de almene boligforeningers massive investeringer i Urbanplanens almene boliger, som er renoveret og gjort tidssvarende. Samlet set får vi sammen gjort området attraktivt og skabt en bydel, som tiltrækker folk udefra. Remiseparken i sin nye form appellerer til en virkelig bred brugergruppe, som bliver blandet på kryds og tværs, og jeg er særdeles stolt af resultatet,” siger Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).  

Parken er altså først og fremmest tænkt som et rekreativt område med forskellige aktivitetszoner, der skal kunne rumme børn og voksne i alle aldre. Blandt de nye aktiviteter tæller bl.a. en skatepark, boldbaner, fitness og minigolf.  

På grund af parkens langstrakte form, har det været vigtigt at passagen igennem parken ikke opleves som en lige korridor, men i stedet som en varieret oplevelse med forskellige aktiviteter. Der er derfor tænkt nøje over placering og indretning af hver zone, således at nogle sagtens kan skate, mens andre sidder på den anden side og nyder roen og naturen. Hele parken er bundet sammen af en sti, der går fra den ene til den anden ende og som lægger op til at bruge parken til ophold såvel som gennemgang. 

Grønne og sammenhængsskabende løsninger 

Rambøll har været teknisk rådgiver med ansvar for ingeniørløsninger, klimatilpasning og belysning. Ud over spændende aktivitetsområder, der skal tiltrække borgere, har der været særligt fokus på klimatilpasningsaspektet, både med henblik på øget biodiversitet og skybrudssikring. Der er plantet talrige nye buske, træer og blomster og anlagt skybrudshåndtering i form af et bassin og en lang rende med en kapacitet på 2.000 m3.  

Renden løber langs parken og slutter i den nye Ellesump, der fungerer som et forsinkelsesbassin og fremstår som et naturområde. Anlægget opsamler overskydende vand under skybrud og sikrer området mod vandskader. Samtidig fremmer anlægget biodiversiteten og øger naturoplevelsen. Renden er anlagt med en sti af elefantriste, der hæver sig én meter over renden og giver besøgende mulighed for at følge vandets vej.    

”Det helt særlige ved det her projekt er den sammenhæng, vi har formået at skabe. Parken har mange og forskellige faciliteter, der i virkeligheden ligger ryg mod ryg og potentielt kunne forstyrre hinanden. Alligevel oplever man det som naturligt og kan finde ro til hver aktivitet separat, lige fra den rolige naturoplevelse til den nye skate bowl. Man oplever forskellige rum til forskelligt brug, hvilket har været helt grundlæggende for projektet,” siger Ulrik Lassen, projektleder, Rambøll og tilføjer: 

”Vi har i Rambøll efterhånden lavet mange lignende projekter og er i den grad gode til at flette skybrudsløsninger ind i alle byens rum og lave et helhedsgreb omkring dem.”   

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites