Konsortium ønsker at gøre Bornholm til en grøn tankstation til skibsfart

21. juni 2021
Rambøll er partner i et internationalt konsortium, som vil arbejde for, at Bornholm bliver en grøn bunkerhub i Østersøen, hvor skibe i fremtiden kan tanke bæredygtige brændstoffer.

Contact

Eva Ravn Nielsen

Chief Consultant, PhD
T: D: +45 51 61 04 83

Leif Laszlo Haaning

Market Director
T: +45 5161 7891
M: +45 5161 7891

Bornholm Bunker Hub er navnet på et nyt konsortium, hvor flere internationale aktører tester muligheden for at etablere en tankstation med grønt skibsbrændstof på Bornholm. Konsortiet består ud over Rambøll af Ørsted, Molslinjen, Haldor Topsøe, Bunker Holding Group, Wärtsilä, Bureau Veritas og Port of Roenne A/S.

Konsortiet har netop igangsat en forundersøgelse for at afklare det økonomiske potentiale i at levere bæredygtige brændstoffer i Østersøen, brændstoffer som er produceret ved brug af offshore vindenergi. Projektet vil undersøge muligheden for, hvordan lokal Power-to-X kan understøtte behov for bæredygtige brændstoffer til de mere end 60.000 skibe, der hvert år passerer Bornholm midt i Østersøen.

Lanceringen af Bornholm Bunker Hub kommer kun få uger efter, at den danske regerings vækstteam på Bornholm har anbefalet, at der bør foretages en undersøgelse af Bornholm som en grøn transporthub i Østersøen.

En ændring af energikilden til den nationale skibsfart kan bidrage direkte til Danmarks ambitiøse mål om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030. Visionen om Bornholm Bunker Hub kan også skaleres og bidrage væsentligt til at reducere den globale CO2-udledning. Danmark er med lang historie som både maritim- og energifrontløber ideelt placeret til også at tage den globale førertrøje inden for ændring til grøn energi til skibe.

Bornholm er også centralt beliggende i forhold til at kunne udnytte det store potentiale for grøn elektricitet fra havvind i hele Østersø-regionen - ikke kun i de danske farvande, men også i Sverige, Polen og Tyskland. Det betyder, at Bornholm kan blive et unikt energicenter, der udnytter de regionale energiressourcer til at reducere CO2-emissioner i samfundet, herunder blandt skibsfart. Som en del af projektet vil det også blive undersøgt, om det er hensigtsmæssigt at producere den grønne ammoniak lokalt på Bornholm, eller om den skal importeres i første fase.

Leif Laszlo Haaning, markedsdirektør i Rambøll siger: ”Vi er stolte over at være en del af konsortiet og derved forme udviklingen af den grønne omstilling. Vi ser et stort potentiale inden for grøn skibsfart og Power-to-X i Østersøen og håber, at vi i konsortiet både kan modne teknologien og skabe lokale job. Nu skal vi først foretage en forundersøgelse, så vi kan skabe det rigtige grundlag for vigtige, fremtidige beslutninger. ”

Læs hele pressemeddelelsen her

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites