Kontrakter skal forklare - ikke forvirre

28. november 2018

Selvom kontrakter spiller en afgørende rolle i både samfundet og på arbejdet, er det langt de færreste, der forstår dem. Årsagen er snørklet jurajargon og manglende visualiseringer. Vi satte til morgenmøde onsdag d. 21. november fokus på dette for at inspirere 145 erhvervsfolk i deres arbejde med kontrakter.

Kontakt

Rasmus Tønnies

Business manager
T: +45 5161 8629
M: 5161 8629

Nyttige links

Værdibygs gratis guide til brugervenlige kontrakter

Få gode, gratis råd til, hvordan du med ikoner, tegninger og læsevenligt sprog kan komme igang med at lave brugervenlige kontrakter.

Download eller læs mere om vejledningen her

Af Søren Møller Sloth

De ældste kontrakter, vi kender til, stod skrevet i sten i bronzealderens Mesopotamien. De 5.000 år gamle stenplader var historiske forsøg på at bane vejen for en grundlæggende forudsætning i det gode samfund: pålidelige, forudsigelige og bindende aftaler.

Siden har kontrakten i den grad skiftet form og rolle. Fra at have været skåret i sten, findes den nu som digital og interaktiv, og fra at spille en mindre rolle i enkelte købsaftaler blandt folk i den læsekyndige elite, er kontrakten nu en af de byggeklodser i vores globale samfund for både rig og fattig.

Èn ting har dog ikke ændret sig. Det er stadig de færreste, der kan tyde kontrakterne. Snørklet jurajargon forekommer nemlig for mange fremmed og uforståeligt – nærmest som de oldgamle hieroglyffer. Sådan behøver det ikke være, kontrakter kan nemlig med få midler gøres forståelige for de fleste.

Kontrakter er vigtigere end nogensinde – folk forstår dem bare ikke

For 3 ud af 4 danske erhvervsfolk, ifølge Rambøll-undersøgelsen, har kontrakter en direkte relevans for deres dag-til-dag arbejde, mens 98 % erkender, at dokumentet spiller en vigtig rolle i deres virksomhed. Desværre mener kun 1 ud af 8 af de adspurgte at kontrakter er letforståelige, og derfor er det heller ikke overraskende, at mange lægger dem i enten nederste skuffe eller bagerste skab.

Det overordnede problem er, at kontrakterne er rettet både til og fra deres jurakyndige bagmænd, hvilket kan give anledning til misforståelser, forvirring og konflikt. Sådan bør det ikke være. Flere og flere virksomheder erfarer nemlig, at gode, letforståelige aftaler, bidrager med mening i stedet for forvirring og sparer både penge og frustration. Men hvordan? Det forsøgte Rambølls Contract & Commercial Management specialister at besvare i selskab med en række eksperter til onsdagens gå-hjem-møde d. 21. november.

Vejen til fremtidens kontrakt

På deltagerlisten til gå-hjem-mødet var erhvervsfolk med en bred vifte af baggrunde - fælles for dem var interessen for at bruge kontrakten som mere end et juridisk bolværk.

”Arrangementet handlede, kort sagt, om at få den maksimale værdi ud af de mange kontrakter, vi ellers bruger så enorme mængder tid på at få skruet ordentligt sammen. Mange firmaer i dag er desværre for dårlige til brugerinvolvering og -adoption, når det kommer til kontrakter. Kontrakter har derfor historisk set været noget, der gerne skulle blive liggende i skuffen. Det er dog et tab, da der er store mængder tid, penge og misforståelser at sparre for kontraktudsteder og -modtager. Det handler jo ganske enkelt om at lave aftaledokumenter alle parter forstår - ellers er vi jo ikke meget bedre end antikkens mesopotamiere og deres stentavler,” siger Rasmus Tønnies, Head of Contract & Commercial Management ved Rambøll.

Udover oplæg fra Rasmus Tønnies, der også satte rammerne for onsdagens arrangement, havde deltagerne fornøjelsen af tre førende eksperter på feltet: Første foredrag var af Camilla Andersen, professor ved University of Western Australia, der, med udgangspunkt i forskning, arbejder på at revolutionere den konventionelle kontrakt hos en stor australsk rådgivningsvirksomhed. Efter hende var Gina Schaar, advokat ved Novo Nordisk, på gulvet, og endeligt hhv. projektleder og sekretariatschef, Christine Bjerregaard og Rolf Simonsen fra Værdibyg, der begge dagligt arbejder med kontraktvisualiseringer i byggebranchen, og har et samarbejde med Rambøll.

Fælles for foredragsholderne var to problematikker. Nemlig:

  • At kontrakter er skrevet af jurister til jurister. Lixtallene er ofte højere end selv de sværeste akademiske tekster, og jurajargonen er tit umulig at forstå for menig mand
  • At kontrakter meget sjældent gør brug af visuelle virkemidler, der kan hjælpe med fx at forklare processer og sammenhænge

Det betaler sig at tænke nyt

Ifølge Novo Nordisks Gina Schaar, er det dog ved at gå op for særligt store virksomheder, at innovativt kontraktarbejde betaler sig på den lange bane:

”Især i de store virksomheder er der kommet fokus på effektiv brug af ressourcer, og i den forbindelse er kontraktområdet et sted, hvor der er meget plads til optimering. Samtidigt med at kontraktens opbygning og tekst skal målrettes ikke-jurister, tror jeg, at særligt de visuelle elementer kommer til at blive mere udbredte, da de med meget lidt besvær øger forståelsen blandt modtagerne markant. Vi er jo som brugere blevet så vant til at ting skal være visuelle og intuitive fra vores brug af internet og smart-devices.”

Med brugeren i fokus

Det første, mest oplagte skridt er at begynde med at omsætte tekstafsnit til visuelle elementer som fx diagram- og procesafbildninger, samt arbejde fokuseret med lay-out og læsevenlighed (som vist på billedet nedenfor).

”Det handler i høj grad om at tænke på, hvordan man helst selv vil have præsenteret den kontrakt, man sidder og udarbejder - og faktisk kan visualisering også være med til at øge kvaliteten af selve indholdet i ens kontrakter, da man som jurist ikke kan undgå at få et bedre overblik i udarbejdelsesprocessen,” siger Rasmus Tønnies fra Rambøll.

For yderligere at skubbe den danske byggebranche i den rigtige retning, har Værdibyg og Rambøll udarbejdet en vejledning til brugervenlige kontrakter, som kan bruges af alle i bygge- og anlægsbranchen, som på et eller andet niveau arbejder med og bruger kontrakter.

Skabelonen kan downloades på linket her

”Herhjemme behøver vi ikke opfinde nogen ny, revolutionerende juridisk værktøjskasse for at komme langt – vi har nemlig allerede redskaberne liggende klar. Det vigtigste er, at juristerne tør tænke en smule nyt og alternativt – også selvom det er noget lidt andet end det, de lærer på skolebænken,” påpeger Rambølls Rasmus Tønnies.

”Hvis ikke de selv formår at gøre det, kommer det nemlig til at være andre ansatte, der for fremtiden skal forsøge at omsætte juristernes ord til billeder og modeller. I så fald må man bare håbe, at opgaven lander på skrivebordet hos den ene ud af de otte, der forstår kontrakterne...”

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918