Lad os gøre den danske vandsektor klima- og energineutral

4. december 2020
Miljøministeren har inviteret alle drikke- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven, til at regne på og lægge planer for, hvordan de kan bidrage til at indfri vandsektorens ambition om at blive klima- og energineutral i 2030. Rambøll har sammensat et tværfagligt team, der står klar til at hjælpe med denne vigtige opgave. 
Vandpumper

Vandpumper

Kontakt

Annette Raben

Annette Raben

Country Market Director, Vand
T: +45 5161 8327

Sarah Brudler

Consultant
T: +45 5161 0236
John Ammentorp

John Ammentorp

Country Market Director, Energi
T: +45 5161 6380

Mads Østerby

Business Lead
T: +45 5161 0367

Henrik Stener Pedersen

Direktør
T: +45 5161 8124
M: +45 5161 8124

Af Martin Zoffmann

I Klimaaftalen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fremgår det, at der skal laves en Parismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor, hvilket også var en af anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi.

Arbejdet med Parismodellen er nu sat i gang, idet miljøministeren har sendt et brev til alle drikke- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Heri anmodes de om at indberette deres ambitioner for energiproduktion, energiforbrug, CO2-, lattergas- og metan-emissioner frem mod 2030 til Miljøstyrelsen. 

Deadline for vandselskaberne til at indberette deres ambitioner er ultimo februar, hvilket er relativt kort tid, opgavens vigtighed og langsigtede perspektiv taget i betragtning.

Rambøll har derfor forberedt sig til tænderne og sammensat et tværfagligt team bestående af vand- og energispecialister, eksperter i bæredygtighed samt proces- og forretningskonsulenter, der står klar til at hjælpe selskaberne med både at foretage de nødvendige beregninger og vurderinger og med at få sammensat planer, der både er ambitiøse, realistiske og målbare.

Se Rambølls overordnede rådgivningskoncept for en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030 (pdf)

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites