Mere kapacitet i elnettet, tak

27. september 2022
Der er kommet tempo på de grønne investeringer i havvind i Danmark. Senest med Marienborg-erklæringen er der lagt op til en syvdobling af havvindskapaciteten i Østersøen i 2030 og tidligere på året med Esbjerg-erklæringen og målet om en femdobling i Danmark i 2030 og en tidobling i 2050. 

Kontakt

John Ammentorp

John Ammentorp

Country Market Director, Energi
T: +45 5161 6380

Men hvordan ser det ud med implementeringen af de mange investeringer? Når vi som samfund at omsætte den grønne el til el-biler og varmepumper i en grad, så vi når 70 procents målet i Danmark inden for de næste 8 år?

Det har vi spurgt vores direktør i Rambøll Energi i Danmark, John Ammentorp om.

Hvad er den største udfordring set fra din stol, når det gælder implementeringen af den grønne omstilling i energisektoren?
Den største udfordring er uden tvivl den manglende kapacitet i det elnet, vi har i Danmark i dag, som jo er den infrastruktur, der skal sikre, at den grønne el fra de mange havvindsmøller og øvrige vedvarende energikilder som fx landvindmøller og solceller kommer ud til danskerne. Men i dag har vi ikke et elnet der kan sikre, at alle danskere kan få adgang til den grønne strøm. 

Hvordan ser udfordringen ud?
I dag udvides elnettet primært på opfordring fra investorer og udviklere af vedvarende energi, store varmepumper og power-to-x-anlæg. Og som det ser ud i dag sker det primært de steder, hvor nettet er meget hårdt belastet med helt op til 80 procent nogle steder. Det betyder, at der i dag ikke tages højde for, hvor der er brug for kabler og andet udstyr i fremtiden, så vi sikrer en stabil og bred dækning. 

Hvordan få man løst udfordringen?
Der er brug for langsigtede politiske aftaler, der har fokus på at investere i en udvidelse af elnettet så det passer til de behov vi har for elektrificering i samfundet de næste 10, 20 og 30 år.  

Det gælder særligt ved de mange kommende energiknudepunkter, såsom energiøerne, vestkysten og Sydsjælland. Udvidelserne skal ske i et tæt, forpligtende samarbejde mellem Energinet, forsyningsselskaber, producenter, forbrugere og myndigheder.

Her kan parterne passende lade sig inspirere af, hvordan der tages politiske beslutninger om nye motorveje i Danmark. Ofte besluttes det at anlægge nye veje, selvom der kun er en begrænset kapacitetsbelastning på de eksisterende veje, når man forventer et stigende transportbehov i fremtiden. 

Den tilgang kunne fint overføres til investeringerne i elnettet. Det er dog vigtigt, at udbygningen sker samfundsøkonomisk fornuftigt – og her er differentierede tariffer et potentielt effektivt værktøj.

Eksempelvis vil en lidt lavere tarif for tilkobling af en solcellepark måske kunne motivere udviklerne til at placere den der, hvor kapaciteten er, frem for et sted, hvor der ingen kabler er i jorden. 

Har du nogle konkrete anbefalinger til politikerne? 
Et godt råd på vejen til politikerne på Christiansborg er, at de kigger imod Energinets nye udmærkede langsigtede udviklingsplan for elnettet. Planen peger på tre centrale udviklingsbehov for elnettet: For det første skal den vedvarende energi transporteres til forbrugeren. For det andet skal der forsyningssikkerhed til forbrugeren samtidig med, at det for det tredje påpeges, at der ses ind i et markant reinvesteringsbehov for det aldrende danske elnet.

Planen peger absolut i den rigtige retning, men tempoet og villigheden til at prioritere området skal endnu højere op på Christiansborg, hvis investeringerne skal kunne matche det fremtidige behov. Hvis vi handler i tide, undgår vi, at der bliver “kø på den elektriske motorvej” undervejs i klimaomstillingen.

Det er vigtigt at slå fast, at det naturligvis ikke er hele elnettet, som skal udvides, og at der fortsat er stor usikkerhed om, hvordan produktionen og forbruget vil udvikle sig og hvornår. 

Men det må ikke få politikerne til at tøve med at investere der, hvor vi regner med, at der opstår behov i fremtiden.  Også selvom det medfører en lille risiko for overinvestering. For det kan blive langt dyrere ikke at investere i tide, da det vil bremse den grønne omstilling, holde os fast til russisk gas og i sidste ende skade klimaet og sende regningen til kommende generationer.

Det haster med at komme i gang med udvidelsen af kapaciteten i elnettet, hvis vi skal få den fulde effekt af det historisk fine forslag fra landene omkring Nord- og Østersøen. 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites