Metangasudslip fra biogasanlæg skal minimeres af hensyn til klimaet

20. september 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med finansloven fra 2019 at igangsætte indsatsen ”Mindre metanudslip fra biogasanlæg”. Energistyrelsen har valgt Rambøll som rådgiver til at hjælpe med at mindske metanudslip fra biogasanlæg i Danmark.  

Biogasanlæg

Biogasanlæg

Einar Gudmundsson

Senior Consultant
T: +45 5161 8962

Af: Charlotte Ankerstjerne og Katrine Raaberg Funder 

Produktionen af biogas er en vigtig energikilde i overgangen til mindre fossil energi. Metantab fra biogasanlæg kan dog potentielt have stor betydning for bioanlæggenes CO2 reduktion på grund af metans høje potentiale for global opvarmning. Det er derfor afgørende, at biogasanlæg bliver tætnet, så klimafordelen ved biogas ikke går til spilde. 

På vegne af Energistyrelsen tilbyder Rambøll at hjælpe biogasanlæggene med at forbedre og vedligeholde deres installation og derved mindske lækager og tab af drivhusgassen metan. Projektet bliver lavet i samarbejde med de 170 biogasanlæg i Danmark. 

Drivhusgasser fra biogasanlæg bliver også indberegnet i Danmarks nationale klimaregnskab. For at kunne dokumentere biogasproduktionens klimaeffekt, er det derfor vigtigt for staten og anlæggene at kunne måle metantabet for derved at sikre en korrekt indrapportering. 

Synergieffekt sikrer den bedste løsning

Projektet indeholder to overlappende delopgaver, der bliver løst i tæt samarbejde mellem Rambølls to enheder Energi og Miljø & Sundhed. Anders Fredenslund, senior konsulent i Miljø & Sundhed, forklarer: 

”Med Energis erfaring inden for biogasanlæg og Miljø & Sundheds erfaring med den måletekniske del, har vi den tværfaglige bredde, der sikrer optimal synergieffekt i løsningen.” Einer Gudmundsson, projektleder, Energi tilføjer: 

”I Sverige har man lavet lignende initiativer for at måle biogasanlæggene, og vi kan derfor også trække på vores svenske energikollegaer.”  

Målingerne udgør et spændende udviklingselement 

Måling af anlæggenes metantab er stadig en ny aktivitet, som er under udvikling blandt andet grundet behov for at reducere drivhusgasemissioner. Inden for de seneste år har tilgængelighed af meget præcist måleudstyr samt forskning og udvikling inden for måleteknikker medført at arealkilder til gasmissioner kan kvantificeres med høj nøjagtighed. 

Rambøll samarbejder med tre underleverandører som blandt andet tæller førende forskere på området: DTU Miljø, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Disse institutioner og Rambøll har i en længere årrække beskæftiget sig med måling af gasemissioner fra forskellige anlæg herunder biogasanlæg.  

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites