Mød Ida – en sand foregangskvinde inden for brug af klimamodeller

11. januar 2021
Langt før FNs SDG’er overhovedet kom på tale, var Ida Bülow Gregersen med sin bachelor om ekstremnedbør en af de første i Europa, der beskæftigede sig med klimamodeller. Det skulle senere vise sig at være det første skridt mod hendes nuværende titel som Climate Change Expert her hos Rambøll. 
Ida Bülow Gregersen

Ida Bülow Gregersen

Ida kunne i 2020 fejre femårs jubilæum hos Rambøll, men hun har beskæftiget sig med klimaforandringer og vand længe før hun kom hertil. Selvom Ida tilskriver sit tidlige fokus på klimamodeller til tilfældigheden, har hun altid været interesseret i kombinationen af vand og statistik. Den interesse dyrker hun til daglig, når hun engagerer sig i sine projekter i Rambøll og bidrager til Spildevandskomiteens arbejde. 

Fra små danske landsbyer til Filippinerne og Sydamerika

Som klimaforandringsekspert hos Rambøll bliver man kastet rundt mellem helt små projekter i danske landsbyer til større klimatilpasningsprojekter i udlandet. Ida har blandt andet været tilknyttet et stort C40 projekt i Rio og sidder nu med et klimatilpasningsprojekt i Filippinerne. I Filippinerne er hun med til at lægge en strategi for byplanlægning, der tager højde for klimaændringerne, og hvordan netop det specifikke lokalmiljø bedst muligt tilpasser sig. Det er særligt på klimaprojekter i udlandet, at Ida mærker sin ekspert-rolle:  

”Når der er er projekter i udlandet, hvor de har brug for, at der kommer en ind og kaster et blik på opgaven med øje for det fremtidige klima, så er det i mange tilfælde mig, de henter ind. Det er her jeg trækker på mit meget fagligt nørdede fundament omkring klimamodeller, usikkerhed, emissionsscenarier og den slags.”  

Fremtidens klima 

Det er ikke kun i udlandet, Ida bidrager til det enorme klimatilpasningsarbejde, der skal sikre vores byer i fremtiden. Som hydrauliker og Rambøll-repræsentant i Spildevandskomiteen spiller hun nemlig også en vigtig rolle. Lige nu arbejder Ida og Spildevandskomiteen for eksempel på en række regnserier, der præsenterer det fremtidige klima. Baseret på statistikker fra regnmålere over hele landet, forsøger de at udvikle en regnserie, der viser hvordan de tror klimaet ser ud om 100 år. Den viden er essentiel når det kommer til at vurdere omfanget af klimaændringer i fremtiden og dermed udregne hvilken indsats, der skal til for at mindske negative ændringer.  

Klimaområdet er udfordrende, fordi det er et område, der er under konstant udvikling. Der kommer hele tiden ny viden og nye scenarier og modeller, og det betyder også, at løsninger der blev stemplet som klimatilpassede for 5 år siden, måske ikke længere lever op til de fastsatte parametre.  

”Det er en stor, men sjov udfordring at være placeret midt imellem det politiske syn på klimatiltag og så fagområdet, der hele tiden rykker på hvilke tiltag der rent faktisk er ’gode nok’. Kommuner og byer, der har klimatilpasset gennem 5-10 år, risikerer at stå med færdige løsninger, der ikke længere lever op til kravene for at kunne kalde sig klimatilpassede og bæredygtige. Og man bygger jo ikke bare en skybrudstunnel om. Jeg vil gerne være med til at sikre, at de løsninger, der bliver arbejdet på, også er gangbare langt ud i fremtiden og derfor er det enormt vigtigt at udvikle de her regnserier og klimastatistikker,” fortæller Ida.  

Kunne du være interesseret i et job i Rambølls internationale vanddivision? Læs mere her.  

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites