Ny københavnsk bydel sikres mod fremtidens klima

15. juni 2016
Gennem en kombination af rekreative og lukkede regnvandsbassiner bliver den nye københavnske bydel Carlsberg Byen i løbet af de kommende år sikret mod de værste konsekvenser af fremtidens skybrud.
Carlsberg Byen

Carlsberg Byen

På den gamle, historiske bryggerigrund i Valby skyder de første bygninger i Carlsberg Byen stille og roligt i vejret. Om få år vil området summe af liv fra mange tusinde beboere, studerende og pendlere – og for at beskytte både dem og området omkring Carlsberg Byen imod konsekvenserne af de forventede fremtidige skybrud, arbejder Rambøll og landskabsarkitekter fra Schønherr lige nu på en samlet plan for håndtering af regnvand.

Tungen lige i munden

Planen implementeres i 'Carlsberg Byen Nord', der er det første område i den nye bydel, der vil stå færdigt. Og når den er implementeret, kan der tilbageholdes i alt 3000 kubikmeter regnvand fra tagene i hele Carlsberg Byen.

Rambølls rolle i projektet er primært at designe og projektere de ledninger, der skal lede de store regnmængder den rette vej. Og dette arbejde har stillet store krav til evnerne inden for hydraulisk beregning og modellering.

"Kernen i skybrudsforanstaltningerne består af tre områder med rekreative overfladiske regnvandsbassiner samt en stor, underjordisk regnvandstank, der er koblet til en boldbane. Når regnvandstanken er fyldt, løber det overskydende regnvand over i boldbanen, der udformes som en slags mini-amfiteater og dermed er designet til at kunne opbevare vandet, indtil det igen kan føres tilbage til ledningerne," fortæller Michael Fabritius Tengnagel, Senior Konsulent inden for klimatilpasning og spildevandsplanlægning i Rambølls globale vanddivision. Han tilføjer:

"En del af bassinerne er højdemæssigt placeret under hinanden, så tricket har været at finde den rette balance mellem bassinerne, således at vandet opstuves på rette vis og fordeles i den rigtige mængde til hvert af bassinerne. Det er ikke verdens nemmeste opgave, men vi har holdt tungen lige i munden og er nu kommet frem til et resultat, hvor modellen hænger rigtig godt sammen hydraulisk."

Som udgangspunkt designes regnvandsbassinerne således at de kan benyttes rekreativt som legepladser og/eller parkområder, når det ikke regner. Herfra ledes vandet ud på Ny Carlsberg Vej, der – meget passende – vil fungere som en såkaldt 'Skybrudsvej'.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites