Scanner til forbedret strålebehandling af kræftpatienter

26. juni 2018

Ny teknologi sørger for, at der kan tages billeder mens der laves strålebehandling. Det øger præcisionen af behandlingen og skåner det raske, normale væv. Rambøll har udført den komplicerede ombygning for Region Syddanmark.

Ny scanner til kræftpatienter på OUH

Ny scanner til kræftpatienter på OUH

Kontakt:

Lars Kristoffersen

Projektchef
T: +45 5161 5920

Af Michael Rothenborg

Danske kræftpatienter kan se frem til bedre behandling efter, at Rambøll har hjulpet Region Syddanmark med implementering af helt ny teknologi. Regionen har som nogle af de første på verdensplan købt en kombineret MR-scanner og Accelerator til strålebehandling af kræftpatienter.

Med kombinationen bliver det muligt at optage billeder samtidig med at strålebehandlingen foretages. Det betyder, at personalet løbende kan følge med i, om strålingen bliver doseret det rigtige sted på patienten - således at udelukkende kræftramt væv bestråles.

Den kombinerede scanner og accelerator kaldes MR/Accelerator og er blevet indbygget i et eksisterende acceleratorrum på OUH (Odense Universitetshospital). Rambøll har projekteret ombygningen af rummet og de tilhørende installationer. Selve maskinen er bygget af dele produceret i hele verden, som første gang samles på OUH og bygges sammen med selve rummet i en fastlagt sekvens. Der har således været strenge krav til bygningskonstruktionernes nøjagtighed samt overholdelse af tidsplaner.

Erfaring med indbygning

Rambøll vandt Regions Syddanmarks udbud på grund af stor erfaring med at indbygge acceleratorer, MR-scannere og andre medicotekniske installationer til den rigtige pris.

”Kravene til f.eks. beton-konstruktionerne er strenge. Vi måtte få en landmåler til at kontrollere støbeformenes placering inden for tolerancer på plus-minus 2 mm”, fortæller Lars Kristoffersen, Rambølls projektchef på opgaven.

MR/Acceleratoren blev leveret i foråret 2018. Herefter er maskinen blevet bygget op, og pt. er der test og indkøring. Behandlingen forventes for alvor at være sat i system omkring årsskiftet 2018/2019, men den første patient får efter planen allerede glæde af installationen i september 2018.

Udfordringer hurtigt løst

Hospitalsfysiker Anders Bertelsen fra OUH siger, at ”Rambøll har hele tiden arbejdet meget konstruktivt for at få denne komplicerede installation til at lykkedes”.

”De udfordringer som er opstået under ombygningen er hurtigt blevet adresseret og løst så producenten Elektas strenge krav blev overholdt,” siger han

Mere end 50 procent af alle kræftpatienter har brug for stråling som en del af deres behandling.

 

Se videoer om MR/Acceleratoren her:

OUH talk om den ny teknologi

Installering (på engelsk) 

Forklaring til teknikken (på engelsk)

 

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918