Ny måling: Danmark skal op i gear med FN’s Verdensmål

30. januar 2019
Torsdag den 31. januar blev Danmarks første, lokale måling af FN’s Verdensmål lanceret. HKH Kronprinsesse Mary og Københavns overborgmester, Frank Jensen, er blandt deltagerne, når Folketinget tværpolitiske netværk, Rambøll og en række samarbejdspartnere gør status. ’Vi skal et gear op’, lyder den foreløbige konklusion.
I morgen lanceres Danmarks første, lokale baseline for FN’s Verdensmål. Her ses en række af projektets interessenter, som i oktober var samlet på Christiansborg for at give input til baselinen og komme med forslag til de mest relevante målepunkter. Rambøll Management Consulting og Rambøll Fonden er med i projektet. Foto: Globalt Fokus.

I morgen lanceres Danmarks første, lokale baseline for FN’s Verdensmål. Her ses en række af projektets interessenter, som i oktober var samlet på Christiansborg for at give input til baselinen og komme med forslag til de mest relevante målepunkter. Rambøll Management Consulting og Rambøll Fonden er med i projektet. Foto: Globalt Fokus.

Kontakt

Peter Andreas Norn

Senior Market Manager
T: +45 5161 5932

Neel Strøbæk

M.Sc., civil and structural eng., Senior Group Director, Sustainability & CR
T: +45 5161 8641

Mere om verdensmålene

Få mere viden om baseline-projektet

Her får du baselinerapporten for verdensmål 11.

Klik her og få alle indsigter i PDF

Hvordan går det egentlig med at opfylde verdensmålene i Danmark, og hvordan skal vi måle på dem lokalt, så vi kan handle på dem? Det har Rambøll Management Consulting, DAC, KL, Danmarks Statistik og mange flere arbejdet på i over et halvt år.

Formålet er at lave en baseline, altså en slags nulpunktsmåling, der på baggrund af danske indikatorer giver et mere retvisende billede af, hvor langt vi er med FN’s Verdensmål i Danmark. Herefter kan udviklingen følges over tid. 

Torsdagens lancering markerer den formelle overdragelse af baselinen, hvor projektet går fra udvikling til drift. Dermed er Danmark et skridt tættere på at gå i front med at opfylde verdensmålene, fortæller Steen Hildebrandt, formand for 2030-panelet, som er den formelle rekvirent af udviklingsarbejdet:

”FN’s Verdensmål skaber fælles bevægelse og visioner for hele verdens befolkning. De giver retning og fokus, men måden vi måler dem på, er en lokal opgave. Vi har rigtig gode forudsætninger i Danmark for at gå forrest og vise vejen for, hvordan vi kan bruge verdensmålene lokalt som et fundament for handling”.

Danmarks bæredygtige udvikling har langt igen

FN præsenterede 169 delmål og over 200 globale indikatorer, da verdensmålene blev lanceret i 2015. Men det har samtidig været FN's grundtanke, at indikatorerne og målingen af fremskridt skal drives i de enkelte lande. Det er netop kernen i projekt ”Baseline for verdensmålene”, som er den første danske baseline startende med verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund:

”Danmark er globalt anerkendt for vores holistiske måde at udvikle byer med mennesket i centrum, men denne lokale baseline viser helt klart, at der også er mange områder, hvor vi kan og bør gøre det bedre herhjemme, fx i forhold til luftkvalitet og reduktion af CO2-udledning”, siger Peter Norn, markedschef i Rambøll Management Consulting.

”Baselinen giver ikke alle svarene, men rejser en række centrale diskussioner om boligpriser, affaldsreduktion, luftkvalitet, CO2-udledning, ligestilling mellem kønnene i det offentlige rum og en række andre emner, som er vigtige for udviklingen af byer og lokalsamfund. Og samtidig får vi nu mulighed for at følge udviklingen over tid”.

Med baselinen kan vi prioritere indsatser

2030-panelets opgave er at understøtte Folketingets tværpolitiske 2030-netværk. Netværkets formand, Kirsten Brosbøl (S), håber, at der over tid kan udvikles tilsvarende danske indikatorer og baselines for de resterende 16 verdensmål. Den lokale tilpasning har nemlig manglet:

”Vi har savnet en kortlægning af, hvor langt vi er i Danmark, og hvor vi halter efter. Det lægger vi grundstenene til nu. Baselinen giver os et bedre grundlag for at udvikle politik og prioritere politiske indsatser på tværs af partier, for vi kan se, at vi skal op i gear nu, før det er for sent”, siger Brosbøl.

Lancering af baseline med overværelse af HKH Kronprinsessen

Til lanceringen vil HKH Kronprinsessen overvære 2030-panelets overdragelse af projektet ”Baseline for verdensmålene” til 2030-netværket.

Efterfølgende åbnes dørene for offentligheden, hvor der bl.a. vil være taler fra Københavns overborgmester Frank Jensen og KADKs rektor Lene Dammand Lund, inden projektets resultater for baselinen præsenteres.

Udviklingsarbejdet er støttet af Realdania og Rambøll Fonden.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918