Ny rapport: kildesorteret husholdningsaffald fører til mere genanvendelse

20. juni 2018

Der er stor forskel på, hvordan de danske kommuner indsamler borgernes husholdningsaffald.  Rambøll står bag ny rapport, der sammenligner de to mest anvendte indsamlingssystemer i Danmark. 

Biobeholdere i hal

Biobeholdere i hal

Kontakt

Dorte Hvid-Jacobsen

Chefkonsulent
T: +45 5161 1354

Af Charlotte Ankerstjerne

Hvis Danmark skal nå de europæiske og nationale mål om at genanvende 50% af husholdningsaffaldet i 2022, skal der iværksættes en række indsamlingsordninger hos de private husstande.  Indsamling og afsætning af affald fra husholdninger er en kommunal kerneopgave, og derfor indsamler kommunerne bl.a. det tørre genanvendelige husholdningsaffald, som dækker pap, papir, glas, metal og plast i en række forskellige systemløsninger. Men hvilke systemer er bedst, når der foruden økonomi, også fokuseres på mængder, kvalitet og afsætning af indsamlet affald? En ny rapport udarbejdet af Rambøll peger på, at kildesorteret indsamling fører til højere udnyttelse af de indsamlede affaldsfraktionerne, og dermed en reel højere genanvendelsesprocent. 

Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, har bedt Rambøll om at sammenligne fire indsamlingsscenarier for at understøtte valg og prioritering af et fremtidigt affaldssystem, der i sidste ende sikrer høj genanvendelse af indsamlet affald.  

Kildesorteret vs. kildeopdelt

I rapporten ser Rambøll på to systemer for kildesorteret indsamling og to systemer for kildeopdelt indsamling. I kildeopdelt indsamling, blander borgerne forskellige fraktioner i samme beholdere i forskellige variationer; f.eks. metal, glas og plast i samme beholder. Derefter eftersorteres affaldet for at isolere de enkelte genanvendelige affaldsfraktioner, inden det sendes til egentlig genanvendelse. Ved kildesorteret indsamling sorterer borgerne deres affald i forskellige beholdere, eller i rumopdelte beholdere; f.eks. en beholder til pap og en anden til papir, og derfor kan affaldet sendes til egentlig genanvendelse umiddelbart efter indsamlingen.

Den billigste løsning er ikke lig med højest genanvendelse

På den korte bane koster kildesorteret indsamling mere end kildeopdelt indsamling. Det skyldes, at kildesortering kræver flere eller mere avancerede beholdere samt flere tømninger. Men på den lange bane koster kildeopdelt indsamling på mængden af indsamlet affald og kvaliteten af de indsamlede fraktioner efter sorteringsanlægget. Det skyldes, at der i de kildeopdelte indsamlingssystemer sker en kontaminering mellem de forskellige affaldsfraktioner, som gør at en større del må kasseres og sendes til forbrænding. Ligeledes er nogle af fraktionerne, som kommer ud af sorteringsanlægget ikke så nemme at afsætte på det internationale marked, som fraktioner indsamlet kildesorteret. 

Det betyder, at selv hvis de to systemer indsamler samme mængde affald, bliver den reelle genanvendelse større i kildesorterede systemer, end i kildeopdelte systemer, fordi der frasorteres mere til forbrænding undervejs i processen.

”Når vi skal vurdere indsamlingssystemer, er det afgørende at se udover den kortsigtede økonomiske gevinst, hvis vi vil nå genanvendelsesmålene. Det er billigere at vælge kildeopdelt indsamling, men hvis det fører til fraktioner i lavere kvalitet, der ikke kan afsættes eller kun kan afsættes til en lavere pris, så er det ikke en optimal systemløsning ”, siger Dorte Lykke Hvid-Jacobsen, senior chefkonsulent i Rambøll. ”Når Vestforbrændings mål er at sikre at indsamlede fraktioner kan afsættes til reel genanvendelse på et europæisk marked, er det vores anbefaling, at der vælges en systemløsning baseret på kildesortering fremfor kildeopdeling. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites