Ny teknologi gør forbrændingsanlæg mere effektive

13. december 2016
Befugtning af luften ved affaldsforbrænding kan øge energiudbyttet markant – uden at øge CO2-udledningen. Og teknologien har kort tilbagebetalingstid.
Kran på Vestforbrændning

Kran på Vestforbrændning

Kontakt

Christian Riber

Business Development Manager
T: +45 51618314

Af Michael Rothenborg

Kan man give varm luft et brusebad? Ja, det kan man faktisk. Og sker det i et forbrændingsanlæg, bliver resultatet endnu mere effektiv udnyttelse af energien.

Med en ny teknologi udviklet med Rambøll i spidsen kan man sikre, at den energi der er i affalds vandindhold, bliver udnyttet til ekstra produktion af fjernvarme. Med en såkaldt befugtningsproces øger man typisk energiudbyttet fra affald fra 89 % til hele 99 % - og så får man 370 kWh mere energi ud af forbrændingen af 1 ton affald. Den energi svarer til 100 varme bade for hver dansk husstand pr. år, vel at mærke uden ekstra CO2 udledning.

Danmark er i forvejen førende i verden på at lave el og varme af vores affald. Ud over at have et stort potentiale hos danske forbrændingsanlæg, kan teknologien åbne døre til eksportmarkeder, særligt i andre fjernvarme-interesserede lande som Sverige, Holland, Belgien og Tyskland, vurderer Christian Riber fra Rambøll, der leder projektet.

”Eksportpotentialet bunder især i, at der ofte vil være en kort tilbagebetalingstid på investeringen, fordi der er tale om en simpel teknologi, der kan levere CO2-neutral varme”, siger Christian Riber.

I brusebad med skrubbere     

Teknologien virker meget kort fortalt sådan her:

På forbrændingsanlægget befugter man den luft, der bruges til forbrændingen af affald, med damp fra den varme røggas, som ellers ledes ud og tabes. Befugtningen sker med nogle såkaldte befugtningsskrubbere, som giver forbrændingsluften et brusebad med varmt vand, der bliver til damp. Energien fra dampen bliver til fjernvarme, når vanddampen i røggassen kondenseres, og røgen er således mere tør og kold, når den ledes ud. Med den samme mængde affald laver man altså mere energi - med samme mængde CO2. 

Rambøll er hovedansvarlig for et forsøgsprojekt på Vestforbrænding, der er støttet af Energistyrelsens EUDP pulje til Energiteknologisk Udvikling og Demonstration. Projektet har også deltagelse af danske Babcock & Wilcox Vølund, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Chemistry), samt affaldsselskaberne AffaldPlus og AffaldVarme Aarhus.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918