Ny vejregelhåndbog om Trug og Grøfter

28. november 2017

Rambøll har sammen med en ad hoc gruppe under vejregelgruppen i Vejdirektoratet udarbejdet en ny version af "Håndbog om Trug og Grøfter".  Håndbogen indeholder nu også retningslinjer for hydraulisk dimensionering og brug af LAR-elementer.

Rambøll har i samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet en ny version er "Håndbog om Trug og Grøfter".

Rambøll har i samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet en ny version er "Håndbog om Trug og Grøfter".

I 2012-13 blev det besluttet at opdele vejreglen Afvandingskonstruktioner i en række håndbøger, der hver omhandler en overordnet afvandingskomponent eller et specifikt emne. Nu er Håndbogen om Trug og Grøfter også færdig og ligger klar til brug på vejregelportalen

Håndbogen bygger på vejreglen Afvandingskonstruktioner fra 2009 og beskriver principper for planlægning, projektering og udførelse. I forhold til 2009-udgaven er den nye håndbog blandt andet suppleret med grundlag og retningslinjer for dimensionering, herunder overvejelser omkring hensyn til klimaændringer. 

Håndbogen indeholder generelt mange beregningseksempler, illustrationer og eksempler på løsninger. Desuden indeholder håndbogen en vurdering af fordele og ulemper ved valg af design,” siger Lotte Hjerrild, senior projektchef hos Rambøll. 

Erfaringer fra både ind- og udland 

LAR-elementer i form af nedsivningsgrøfter og filterjord som renseelement, samt alternative filtermaterialer er også beskrevet i håndbogen, og er nyt i forhold til den gamle udgave. Derudover beskrives forventet stoftilbageholdelse samt forhold af betydning for driften også i håndbogen. 

”Det har været en spændende proces at være medforfatter på håndbogen, og at være med til at opdatere og supplere vejreglen med den nyeste viden indenfor området. Vi har hentet erfaringer og viden fra universiteter og rådgivningsbranchen i Danmark og udlandet, primært Tyskland,” fortæller Lotte Hjerrild. 

Øvrige håndbøger i serien, hvor de første tre er udarbejdet, er:

  1. Brønde, bygværker og ledninger
  2. Bassiner
  3. Trug og grøfter
  4. Miljø

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites