Nyt onlineværktøj tager temperaturen på trivslen i bygninger

14. september 2020
Med et nyt onlineværktøj sætter Green Building Council Denmark og Rambøll brugerne i centrum, når bygningers indendørs komfort skal vurderes. Værktøjet skal sikre, at brugernes trivsel i bygningerne bliver pejlemærke for systematisk optimering af driften. Projektet er støttet af Realdania.
Fokus på trivsel og indendørs komfort

Fokus på trivsel og indendørs komfort

Kontakt

Andreas Qvist Secher

Andreas Qvist Secher

Chief Consultant
T: +45 51612270

Thomas Lehman Jensen

Senior Manager
T: +45 5161 8193
M: 5161 8193

Hvordan designer man de bedste rammer for menneskers trivsel i bygninger i fremtiden? Det skal en ny portal hjælpe med at svare på. 

På portalen kan bygningsejere og driftsorganisationer hente spørgeskemaer til brugertilfredshedsundersøgelser, guidelines til observationsstudier og interviews, der kan foretages i bygningerne.

Ambitionen er at gøre det nemmere at arbejde databaseret med optimering af trivsel i bygningerne ved systematisk at spørge brugerne af bygningerne om deres oplevelser.  

DGNB er en bæredygtighedcertificering der udvikles kontinuerligt. Kravene om livscyklusanalyser i DGNB-bygninger har fx bidraget til større fokus på materialers bæredygtighed, og at branchen generelt ser bygningers miljøpåvirkning i et levetidsperspektiv.

"Nu stiller vi skarpt på de sociale kvaliteter, og de betingelser bygningerne giver for vores velbefindende, når vi opholder os i dem. Det handler ikke bare om indeklima, men også om eksempelvis indretning, sundhed og tryghed. Når platformen er udviklet og testet om et års tid, er hensigten at stille krav om brugertilfredshedsundersøgelse ved DGNB-certificering af bygninger,” siger Lau Raffnsøe, teknisk direktør i Green Building Council Denmark.

Rambøll ser frem til arbejdet

Med data fra den nye portal bliver det muligt at sammenholde bygningers tekniske kvaliteter med brugernes faktiske oplevelser.

"I Danmark har vi ikke tidligere systamatisk sammenholdt de to typer data. Det kommet til at bidrage til forbedringer af de bygninger, vi har i dag, men også sætte nye standarder for, hvordan vi designer de bedste rammer for menneskers trivsel i bygninger i fremtiden”, siger Andreas Qvist Secher, chefkonsulent i Rambøll.

Støtte fra Realdania

Realdania har bevilget ca. 2 millioner kroner til projektet bag den nye portal. Det gør de fordi det passer godt ind i de områder der arbejdes med hos dem

”En væsentlig faktor for livskvaliteten i det byggede miljø er, at de bygninger, vi designer, performer, som de er tiltænkt. Det handler ikke kun om fejlfinding, og hvor bygningerne ikke lever op til forventningerne. Det er også vigtigt at få en bedre forståelse af, hvad der virker, og hvorfor noget nogle gange ikke virker efter hensigten. Vi ser potentiale i, at dette projekt kan sætte fokus på den effekt, det byggede miljø har på vores byggeproces, generelle trivsel og vores livskvalitet,” siger Anne Gade Iversen, projektleder hos Realdania.

Projektdeltagere er Danske Arkitektvirksomheder, CBS og Lynge Benchmark foruden Rambøll og Green Building Council Denmark.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites