Naturgenopretningsprojekt kan blive et eldorado for fuglelivet

7. december 2017
Med åbningen af den nye Birkesø i Lille Vildmose, Aalborg, er 130 ha. genoprettet som en lavvandet sø til glæde og gavn for planter, fugle og borgerne. Naturgenopretningen kan også inspirere andre steder i landet.
Naturgenopretningsprojekt

Naturgenopretningsprojekt

I mange år har det været et ønske at genskabe Birkesø i Lille Vildmose. Den 6. december kunne ejeren Aage V. Jensen Naturfond, Naturstyrelsen og Aalborg Kommune præsentere resultatet ved en indvielse af den nye Birkesø.

Bidrag fra EU LIFE+ Programmet, Aage V. Jensen Naturfond, Naturstyrelsen og Aalborg Kommune har gjort det muligt at realisere drømmen om at genskabe den store Birkesø midt i Lille Vildmose. Og Rambøll har været med som rådgiver hele vejen gennem detailprojekt og udførelse.  

”Det har været spændende at være med til at skabe dette flotte projekt og mærke det store engagement, der har været i holdet af bygherrer, ejer og entreprenøren, hvor alle har forsøgt at skabe det bedst mulige resultat. Typisk vil den genskabte Birkesø hurtigt skabe nyt liv og gode oplevelser i takt med at søen fyldes op henover vinteren, mens genskabelsen af højmosen bliver en langstrakt proces, som de kommende generationer vil få glæde af”, siger Jes Kromann Bak, Projektleder, Rambøll.

Ny naturoplevelse til glæde for borgerne

På den nord-østlige søbred er der bygget en udsigtspavillon, så publikum kan nyde fuglelivet uden at forstyrre. På en af fugleøerne vil der også blive opsat et kamera, som sender billeder af fuglelivet ind til en skærm i pavillonen.

Fra afvandet til genoprettet sø

Birkesø blev sammen med de tre andre søer i Lille Vildmose, Møllesø, Lillesø og Tofte Sø afvandet i perioden 1760 – 69, da man gravede Hovedkanalen fra Kattegat ind til Tofte Sø. Vandspejlet i de fire søer blev sænket med flere meter, og søerne blev omdannet til et landbrugsareal.  De tykke tørvelag omkring søerne sank gradvist sammen som følge af afvandingen og i nogle områder senere også som følge af tørveindvindingen.

Da projektet med genopretning af Birkesø begyndte, stod søen derfor kun svagt afgrænset i landskabet, og der skulle bygges dæmninger langs store strækninger af søbredden for at holde vandet inde i den nye sø. Med afvandingen var søbunden blevet omdannet til frodige græsfenner og fungerede i mange år som sommergræsning for både heste- og kreaturer.

”Nu skal der igen være en sø, som dækker et areal på 130 ha. Den bliver lavvandet, og derfor forventer vi et sandt eldorado for især fugle. Det øvrige dyreliv vil også komme til at nyde godt af den gendannede sø. Der er lavet fugleøer ude i søen, så jordrugende fugle kan være i fred for ræve og andre rovdyr”, skriver By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune i deres pressemeddelelse.

Genskabelsen af Birkesø er en del af det store naturgenopretningsprojekt der ligeledes indeholder vandstandshævning i Smidie Fenner og dæmninger mod Tofte Mose, således at den beskyttede højmose kan bevares og udvikles bedst muligt. Højmosen i Lille Vildmose udgør mere end halvdelen af hele Danmarks højmosearealer.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites