Nyt vådområde reducerer udledningen af kvælstof

2. maj 2019
Vådområdet Gedved Sø der netop er indviet af miljø- og fødevareministeren, reducerer mængden af kvælstof til Horsens Fjord og bidrager til klimatilpasningen i området. Rambøll har detailprojekteret og udført tilsyn og byggeledelse.
Gedved Sø

Gedved Sø

Kontakt

Jes Kromann Bak

Afdelingsleder
T: +45 5161 5890

På en flot solskinsdag deltog et par hundrede gæster forleden i indvielsen af vådområdeprojektet Gedved Sø, hvor der var taler af Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, Borgmester i Horsens Kommune Peter Sørensen og elever fra 6. klasse i Gedved Skole. 

Vådområdeprojektet er udført for Naturstyrelsen Søhøjlandet og omfatter et projektareal på ca. 42 ha, hvoraf ca. 30 ha er genetablering af Gedved Sø, der på det dybeste sted er ca. 5 m dyb. Projektets hovedmål er at reducere kvælstofudledningen til Horsens Fjord og projektet reducerer kvælstofudledningen med ca. 7,5 tons pr år, svarende til 178 kg kvælstof pr. ha om året.

”Søen er klart det mest synlige i projektet og områdets borgere har taget meget godt imod projektet, som har genskabt et stykke flot natur. Som en sidegevinst til projektet virker søen som en buffer i forbindelse med store regnskyl, så man derved har kombineret reduktion af kvælstofudledning, klimasikring og naturgenopretning,” fortæller Jes Kromann Bak, der er ansvarlig for Rambølls bidrag til projektet. 

Træmodel i 3D

6. klasse på Gedved Skole har i løbet af skoleåret arbejdet med projektet og har i den forbindelse lært om både søens historie, dyre- og planteliv og de har bygget en 3D træmodel af projektområdet. På den måde har projektet også bidraget til en ny generations forståelse for denne type projekter.

Rambøll har detailprojekteret projektet og udført tilsyn og byggeledelse med anlægsarbejderne, der blev påbegyndt i 2018 og afsluttet i 2019. I forbindelse med projektering og udførelse har der været en tæt dialog med Horsens Museum, fordi de vidste der har været nogen interessante beboelser i området. I forbindelse med udgravningerne er der udover masser af stenredskaber fundet knogler af blandt andet elg og bæver.

I 2018 afsluttede Rambøll i samme område et andet vådområde projekt for Naturstyrelsen Søhøjlandet. I dette område går der i dag et storkepar, så også dette projekt har genskabt en fin natur. 

Læs mere om projektet

Relaterede ydelser

Rådgivning inden for vand

Rådgivning inden for miljø og sundhed

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites