Nyt værktøj skal hjælpe virksomheder med bæredygtig business

30. oktober 2018

Rambøll lancerer et nyt digitalt selvevalueringsværktøj, der viser, hvordan virksomheders aktiviteter influerer på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Værktøjet giver private virksomheder et første overblik over deres aktuelle situation, og hvor de kan udfolde potentialet.

Kontakt:

Thomas Kræmer Schmidt

Senior Director
T: +45 5161 7834
M: 5161 7834

Mere om SDG-værktøjet

Kom i gang med værktøjet her

Lav selvevalueringen her og få alle indsigterne.

Klik og begynd evalueringen her

By Martin Christiansen

Hvordan påvirker min virksomhed FN’s Verdensmål, og hvad er de fremtidige forretningsmuligheder?

Doing well by doing good. Verden over skaber 2030-målene en gennemgribende udvikling i alle sektorer – ikke mindst i den private sektor. Bæredygtig business lægger flere og flere topledere på sinde, og et første skridt for virksomhederne er at få et overblik over, hvordan deres forretning influerer målene, både direkte og indirekte. Herfra kan forretningsmulighederne udfoldes.

Til at skabe dette overblik har Rambøll Management Consulting udviklet et selvevalueringsværktøj til beslutningstagere, der har interesse i den bæredygtige agenda eller medarbejdere, der arbejder med bæredygtighed, CSR, cirkulær økonomi eller lignende.

Prøv værktøjet her

Handling baseret på indsigt

Det gratis værktøj fremmer tværfaglig tænkning og giver en dybere forståelse for verdensmålene både på et strategisk og taktisk niveau. Det giver ledere og andre brugere et indblik i virksomhedens aktuelle situation, og hvilke bæredygtige tiltag der kan skabe en de nødvendige forandringer, siger Thomas Kræmer Schmidt, Senior Director i Rambøll Management Consulting:

   "Vi opfordrer virksomheder til at handle på baggrund af solid indsigt. Derfor kan verdensmålsværktøjet være et oplagt første skridt til at skabe en fælles refleksion over, hvordan en virksomhed på nuværende tidspunkt influerer verdensmålene – og mere vigtigt – på hvilke områder der er størst potentiale i at udvikle sig."   

Mange fordele

Thomas Kræmer Schmidt håber, at de mange muligheder, som verdensmålene giver, vil blive tydelige i takt med at nøglemedarbejdere får mere og mere praktisk erfaring med målene og deres implikationer:

   "Som konsulenter fokuserer vi på at hjælpe virksomheder med at nå målene, set fra et forretningsmæssigt synspunkt. Det kunne eksempelvis inkludere at udforske nye forretningsmodeller, kortlægge muligheder i en virksomheds teknologi-pipeline, få adgang til ny kapital, gentænke ens supply chain eller skabe mere robusthed ifht kommende lovændringer. Bare for at nævne et lille udvalg af de områder, der ligger lige for, når man begynder at engagerer sig i Verdensmålene."

Det nye værktøj – på engelsk SDG Impact Assessment Tool -  bygger på et spørgeskema, som bidrager til at brugeren kan overveje og evaluere forretningsmæssige og samfundsmæssige påvirkninger relateret til FN’s Verdensmål. På baggrund af spørgeskemaet vil værktøjet sammenfatte en skræddersyet rapport, der kortlægger, hvordan virksomheden direkte støtter op om målene, og på hvilke områder virksomhederne kan gøre mere.

Særligt branhcefokus

Værktøjet kan bruges af alle brancher, der sælger fysiske produkter. Der har dog i første fase været særligt fokus på at udvikle værktøjet til pharmavirksomheder og virksomheder, der producerer byggematerialer. Brancher hvor Danmark har en række ledende virksomheder, som fx Rockwool og Velux samt Novo Nordisk og Lundbeck.

Det er dog ikke kun den private sektor, der er i fokus, når Rambøll arbejder med verdensmålsprojekter. Således er managementkonsulenter fra Rambøll i gang med at hjælpe med Danmarks første, tilpassede bæredygtighedsindeks på vegne af Folketingets 2030 Panel. Et arbejde, der forventes færdig primo 2019.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918