Offentlig-privat innovationssamarbejde viser vejen mod en cirkulær byggesektor

12. marts 2020

 I et nyt pilotstudie har AffaldPlus, Lendager Group og Rambøll sammen udviklet nye byggematerialer af ikke-genanvendeligt tekstilaffald. 

Kontakt

Marianne Bigum

Marianne Bigum

Seniorkonsulent
T: +45 5161 4488

Dorte Hvid-Jacobsen

Chefkonsulent
T: +45 5161 1354

Udviklingsprojektet ’Tekstilaffald bliver til nye byggematerialer’ sætter fokus på cirkulær anvendelse af de mange tons affaldstekstiler, der i dag ikke er et marked for og derfor ender til forbrænding. 

”Tekstilproduktion er forbundet med høje miljøpåvirkninger og tekstilaffald har ofte en lav genanvendelsesgrad. Udfordringen er, at få miljøomkostningstunge materialer tilbage i kredsløbet. Det har vi i samarbejde med AffaldPlus og Lendager Group forsøgt at løse, og jeg er stolt af, at vi i dag kan præsentere konkrete prototyper af isolering og akustikpaneler fremstillet af ellers ikke-genanvendeligt tekstilaffald,” forklarer Senior Konsulent i Rambøll David McKinnon, ekspert i tekstilaffald. 

Fra affald til ressourcer 

Rambølls hovedkontor i København dannede ramme for præsentation af pilotstudiets resultater og læringspunkter. Kommuneservice- og Kommunikationschef i AffaldPlus Niels Damgaard fortæller, at projektet har været en anledning til at gentænke egen praksis. Han siger: 

”Forudsætningen for, at vi indsamler affald til genanvendelse er, at det er muligt at afsætte det efterfølgende. Der skal være en efterspørgsel på de råvarer, der kommer ud af affaldet og det kræver, at der er nogle, der er i stand til at omsætte det til anvendelige materialer. Og det er netop her, at pilotprojektet har sin berettigelse.” 

Stort markedspotentiale 

Markedsdirektør i Rambøll Mette Søs Lassesen anslår, at samarbejdet mellem AffaldPlus, Lendager Group og Rambøll rummer mange muligheder. Hun siger:  
”Pilotstudiets resultater er noget, der kan bringes i spil på et international plan. Opgaven er derfor nu at skalere projektet. Det skal være nemt og billigt at genanvende tekstilaffald i byggemateriale og gerne understøtte regulering. Vi skal sørge for, at den bæredygtige mulighed er det åbenlyse valg. Det kræver, at vi er tæt kontakt med entreprenørerne og forstår, hvordan beslutninger træffes i byggeriet. Dette skal kombineres med vidensdeling på tværs af offentlige og private aktører.”  

Samarbejdet mellem AffaldPlus, Lendager Group og Rambøll er en del af FUTURE, som består af syv visionære pilotstudier på tværs af virksomheder, regioner, kommuner og universiteter i GreaterCopenhagen.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites