Rambøll tager første bid af gigantisk marked for den grønne omstilling af elnettet

7. maj 2021
De næste 10-15 år skal op mod 100 transformerstationer moderniseres eller nybygges i Danmark for at imødekomme et drastisk stigende elforbrug hos danskerne og understøtte den grønne omstilling. Det samlede rådgiverhonorar for alle udbygninger og stationerne beløber sig til en lille milliard kroner. Rambøll har som den første rådgiver vundet totalrådgivningen for Energinet på moderniseringen af de første tre stationer. 

 

Transformerstation under ombygning

Transformerstation under ombygning

Kontakt

John Ammentorp

John Ammentorp

Country Market Director, Energi
T: +45 5161 6380

Frem mod 2035 forventes elforbruget i Danmark at stige med over 100 procent, ifølge Energistyrelsen. Det er især elektrificeringen af varme- og transportsektoren samt store datacentre, der er årsag til elforbrugets himmelflugt. 

Det øgede forbrug lader ikke vente på sig, men stiller store krav til eltransmissionsnettets evne til at transportere den elektriske energi stabilt og effektivt rundt i elsystemet fra store solcelleparker og havmølleparker og helt ud til forbrugerne. Her spiller over 100 transformerstationer, der står rundt omkring i landet, en vigtig rolle. De gør det muligt for elektriciteten at finde vej rundt i systemet fra indgående kabler til udgående kabler. I dag er de forældede og står over for en omfattende opgradering og modernisering, der skal øge kapaciteten, hvis ikke stationerne skal blive flaskehalse for, at den grønne vind- og solenergi kan nå ud til forbrugerne. 

Hidtil har Energinet, der ejer eltransmissionsnettet, selv stået for moderniseringen af transformer-stationerne, men nu er Rambøll valgt som rådgiver til at håndtere opgaven for Energinet og lede og udføre alle opgaver i moderniseringen af tre transformerstationer fra projektering til idriftsættelse. 

10 eksperter hos Rambøll, der er Danmarks største elrådgiver, vil over de næste 2,5 år arbejde fuldtid på opgaven. Opgaven er en del af opgaverne under rammeaftalen på 415 millioner kroner, som Rambøll vandt hos Energinet sidste år.

Opgaven er første bid af et gigantisk marked for den grønne omstilling af elnettet. Over de næste 10-15 år skal cirka 100 danske transformerstationer opgraderes eller nybygges til et samlet rådgiverhonorar på cirka knap en milliard kroner. 

”Opgaven er strategisk vigtig for os, da vi står over for en så omfattende og vigtig modernisering af elnettet,” siger John Ammentorp, landechef for Rambølls energiforretning i Danmark. ”Vi skal som den første rådgiver i Danmark håndtere projektet fra A til Z for Energinet, og bidrage til både indkøb, planlægning, arbejdsmiljø og byggeledelse udover den traditionelle projektering af transformerstationerne. Moderniseringen af stationerne skal sikre, at nettet har den kapacitet, der skal til for at distribuere mere grøn el i fremtiden og dermed hjælpe Danmark med at nå sit 2030-mål om reducering af drivhusgasudledningerne med 70 procent,” siger han. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites