Ønsket: Effektiv behandling af sager om kystbeskyttelse

15. april 2019
Rudersdal Kommune er, sammen med Rambøll, gået i gang med en kystforvaltningsplan, der skal sikre hurtig sagsbehandling og optimal beskyttelse mod fremtidige stormfloder. Mange andre kommuner nærer samme ønske. 
Kystrækning ved Øresund i Rudersdal Kommune

Kystrækning ved Øresund i Rudersdal Kommune

Kontakt

Jens Christian Riise

Jens Christian Riise

Market Manager
T: +45 5161 2663

Af Martin Zoffmann

Klimaforandringerne har øget risikoen for oversvømmelser og erosion langs de danske kyster, men i de senere år er mange forebyggende indsatser blevet udskudt på grund af langsommelige beslutningsprocesser.

Det skal imidlertid være slut nu. Den 1. september 2018 overgik forvaltningen af kystbeskyttelsesloven fra Kystdirektoratet til kommunerne, og de danske kystkommuner har fokus på at forvalte loven så effektivt som muligt.

Klar strategi skal bane vejen for hurtige og rigtige beslutninger

En af dem er Rudersdal Kommune, der med en attraktiv kyststrækning mod Øresund fra Strandmøllen i syd til Vedbæk i nord er udsat for en vis stormflodsrisiko, når østenvinden for alvor tager fat. På den baggrund har Rudersdal Kommune indledt et samarbejde med Rambøll om at udvikle en kystforvaltningsplan, der skal udgøre en væsentlig del af grundlaget for effektiv og ensartet behandling af kystbeskyttelsessager. Samtidig indgår kortlægningen af oversvømmelses- og erosionsrisici langs kysten i den kommende kommuneplan.

”Hvis de danske kyster skal beskyttes effektivt og samtidigt udvikles intelligent med stigende oversvømmelsesrisici, er sagsbehandlingen nødt til at være tilsvarende effektiv. Derfor er det meget positivt, at kommuner som Rudersdal giver dette område høj prioritet. Ambitionen er, at kystforvaltningsplanen baner vej for effektive beslutningsprocesser ved at give en klar og let forståelig retning på et fagligt grundlag,” siger Jens Christian Riise, markedschef for klimatilpasning hos Rambøll.

Rambøll leverer kystteknisk og planmæssig viden for at sikre, at Rudersdals kystforvaltningsplan bliver baseret på et korrekt grundlag. Rambøll bidrager også med en proces, der sikrer, at kystfaglig viden bliver udnyttet bedst muligt.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918