Overførsel af viden om fjernvarme og -køling gennem Energistyrelsen

8. september 2020
Et konsortium anført af Rambøll har indgået en rammeaftale med Energistyrelsen om at levere ekspertviden om lovgivning, planlægning og modellering af varme- og køleforsyning til Energistyrelsens partnerlande.

Kontakt

Isidore McCormack

Isidore McCormack

Senior Konsulent
T: +45 5161 8918

Jens Ole Hansen

Business Development Director
T: +45 5161 8591

Energistyrelsen har i øjeblikket programmer og projekter i 15 lande med det formål at fremme og integrere vedvarende energi og energieffektivitet og dermed reducere CO2-emissionerne. Dette gøres ved at yde teknisk assistance i kombination med politisk dialog. Programmerne og projekterne bygger kapacitet op hos partnerlandene, så de kan give kvalificeret input til national energi- og klimapolitik, strategier og planer i landene, der lige nu omfatter Kina, Vietnam, Mexico, Sydafrika, Ukraine, Tyrkiet, Indonesien, Etiopien, Indien, Ægypten, Tyskland, Storbritannien, USA, Holland og Sydkorea.

Energistyrelsen har valgt konsortiet bestående af Rambøll, Niras og DNV GL til at yde specialistbistand, når det kræves for at sikre, at de implementerende parter i landene har adgang til den relevante viden og kunnen og kan drage fordel af international knowhow. Konsortiet vil bidrage med ekspertise inden for fjernvarme og -køling, herunder bl.a. energikortlægning, prognoser og analyse af varme- og kølebehov og -forsyning på nationalt, regionalt og kommunalt niveau samt udarbejdelse af kommunale og regionale varmeplaner.

“Jeg er glad for, at Energistyrelsen anerkender vores førende rolle inden for fjernvarme og -køling og det potentiale, det har i forhold til at gøre verdens energisystemer grønnere,” siger Business Development Director Jens Ole Hansen fra Rambøll.

Konsortiets parter komplementerer hinanden i forhold til teknisk kunne og ekspertise. Ved at samle kræfterne, kan de tilbyde Energistyrelsen et stort internationalt netværk af lokalkontorer i hele verden og anerkendt ekspertise på dette område.

”Med lokal Rambøll-repræsentation i mange lande har vi adgang til lokal viden gennem nationale rådgivere i hvert land, hvilket vil sætte os i stand til at mobilisere tekniske eksperter til stort set enhver opgave, der måtte komme i forbindelse med Energistyrelsens internationale programmer og projekter,” siger projektleder Isidore McCormack fra Rambøll. 

Aftalens varighed er 3 år, og den forventede værdi er 11 millioner kr.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites