På inspirationstur i klimatilpasningens navn

4. maj 2017
Der var masser af deltagere og stor spørgelyst, da Rambøll sidst i april var vært for en inspirationstur til LAR- og klimatilpasningsløsninger landet over. Rambøll arrangerer en lignende tur den 15. og 16. juni.
Inspirationstur til LAR- og klimatilpasningsløsninger

Inspirationstur til LAR- og klimatilpasningsløsninger

Kontakt

Ida Kirstine Poulsen

Senior ingeniør
M: 5161 3921
Anders Mønster Hjernø

Anders Mønster Hjernø

Projektchef
T: +45 51615854

Af Martin Zoffmann

Langt de fleste kommuner har nu udarbejdet en klimatilpasningsplan med en overordnet strategi for, hvordan og i hvilken udstrækning hidsige regnskyl og aggressive stormfloder skal håndteres. Derfor er mange repræsentanter fra kommuner og forsyninger landet over nu gået i gang med at søge inspiration til konkrete løsninger.

På den baggrund har Rambøll her i foråret inviteret en række af disse repræsentanter med på to todages inspirationsture rundt i landet. Den første tur fandt sted den 26. og 27. april, og den næste løber af stabellen 15. og 16. juni.

Klimatilpasning med merværdi

Turen i april havde små 50 deltagere, som besøgte otte forskellige på Fyn og Sjælland, hvor der er etableret en klimatilpasnings- eller LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand). De enkelte projekter, hvor Rambøll har bidraget til de fleste, håndterer regn- eller havvand på overfladen på en måde, der giver mulighed for rekreativ udfoldelse, når der er tørvejr og vindstille.

”Turen gav indblik i både den enkle løsning i en byggemodning i Bellinge ved Odense, hvor regnvand håndteres gennem vejbede og særlig flisebelægning, og den noget større løsning på Sankt Annæ Plads i København, hvor en kombineret regnvands- og vandstandsløsning har givet hele området et tiltrængt løft,” siger Ida K. Poulsen fra Rambøll, der stod i spidsen for turen.

”Alle steder fik vi en masse gode spørgsmål, og jeg har indtryk af, at deltagerne både har fået brugbar inspiration og en kærkommen lejlighed for at sparre med andre kommuner og forsyninger.”

Blågrønt supplement en overvejelse værd

At turen gav et værdifuldt udbytte, blev i høj grad bekræftet af Pernille Pagh Heelsberg fra Viborg Kommune. Hun arbejder til daglig med klimatilpasningsområdet i Viborg og deltog på turen sammen med blandt andre Thomas Møller Schmidt, der primært arbejder med kommunens grundvandshåndtering.
”Vi får rigtig meget ud af en sådan en inspirationstur. I Viborg planlægger vi overvejende at håndtere skybrud og hidsige regnskyl gennem separatkloakering, men efter at have set de mange forskellige løsninger på denne tur, er det bestemt en overvejelse værd, om man bør supplere med ’blågrønne’ løsninger på terræn,” siger Pernille Pagh Heelsberg.
Inspirationsturen i juni er for kommuner og forsyninger i både Jylland og på Fyn.

> Se invitation og program for turen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites