På vej mod én samlet grundvandsmodel

31. maj 2018
Med tildelingen af to større projekter på grundvandsområdet kommer Rambøll til at levere et betydeligt bidrag til etableringen af en ny, regional geologisk model for Jylland. Den regionale model er et vigtigt skridt henimod udarbejdelsen af én fælles grundvandsmodel for hele landet.
Visualisering af geologi fra grundvandskortlægningen

Visualisering af geologi fra grundvandskortlægningen

Kontakt

Hanne Birch Madsen

Hanne Birch Madsen

Afdelingsleder, Vand og Naturressourcer
T: 51611176

Vandressourcer

Rådgivning om vandressourcer

Læs mere om vores ydelser inden for vandressourcer

For at sikre, at fremtidige beslutninger på vandområdet træffes på et så solidt datagrundlag som muligt, har Miljøstyrelsen iværksat initiativet FOHM (Fælles Offentlig Hydrologisk Model), der sigter mod at etablere én samlet hydrologisk model for hele Danmark. 

Første – store – skridt er at samle en regional geologisk model for Jylland, hvilket indebærer sammenlægning af de eksisterende modeller. Her har Rambøll netop vundet to ud af fire delkontrakter og kommer således til at spille en central rolle.

”Der er tale om to meget spændende opgaver, idet den regionale model for Jylland skal danne grundlag for udpegning af grundvandsforekomster i næste generation vandplaner og dermed give et bedre grundlag for at arbejde med det samlede vandkredsløb,” siger Hanne Birch Madsen, afdelingsleder i Rambølls vanddivision.

Etablering af den regionale model for Jylland sker i forlængelse af den igangværende nationale grundvandskortlægning. Rambøll arbejder tæt sammen med andre rådgivere, og arbejdet blev sat i gang med en workshop den 29. maj, hvor der blev nedsat arbejdsgrupper og en projektledergruppe. Læs mere om grundvandskortlægningen og Fælles Offentlig Hydrologisk Model

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites