Planlagt vokseværk - Foss Innovation Centre II

15. august 2019
Foss, som producerer analyseudstyr til fødevareindustrien, flyttede i 2013 ind i deres nyopførte innovationsdomicil i Hillerød, tegnet af Rambølls arkitekter. Sidenhen har en eksplosiv vækst i virksomheden skabt et markant behov for flere arealer og arbejdspladser.
Foss

Foss

Kontakt

Jan Haaning Thomsen

Jan Haaning Thomsen

Faglig leder, Arkitektur & Design, Arkitekt MAA, Aarhus
T: +45 5161 2461
Per Damgaard-Sørensen

Per Damgaard-Sørensen

Senior Chief Consultant, Headquarters and Commercial (RAM)
T: +45 5161 2475

Det oprindelige bygningskoncept havde netop taget højde for mulige udvidelser og disponeret bygningen og grunden således, at udvidelser kunne tilvejebringes effektivt - vel at mærke uden at det bygningsmæssige udtryk ville bære præg af knopskydninger. 

Udvidelsen af Foss Innovation Centre tilfører derfor arealer og nye funktionaliteter til et i forvejen smukt og indbydende domicil, uden at gå på kompromis med helheden og det arkitektoniske greb.

Arkitektur og landskab i samspil

Bygningskomplekset er placeret på en stor, åben og smukt beliggende grund i Trollesminde Erhvervspark. Grundens visuelle og rekreative elementer er et vigtigt afsæt i den æstetiske tilgang til projektet, hvor der er lagt stor vægt på, at de landskabelige kvaliteter, som grunden tilbyder, udnyttes optimalt og er synlige både ved ophold udenfor og inde.

Den oprindelige bygning er opført som et atriumhus i tre plan med markante dobbelthøje åbninger i facaderne, som markerer ankomsten og vigtige udsigter, bl.a. ned mod Frederiksborg Slot. Tilbygningen er ligeledes et atriumhus i tre etager samt en parterreetage. Sammenkoblingen imellem ny og eksisterende bygning er forskudt, så de to bygninger ”kigger forbi hinanden” og optimerer udkigget til de flotte omgivelser. Samtlige etageplaner er i en sammenhængende 8-tals form, som sikrer et effektivt flow og en stor fleksibilitet i disponeringen af afdelinger og funktioner. 

Geometri skaber dynamik

Bygningens geometri har en karakteristisk, forskudt rombeform, der giver bygningen en særlig dynamik, idet bygningen, når den passeres, ændrer form og udtryk i både udstrækning og perspektiv. Dette opleves ligeledes i bygningens interiør, hvor den forskudte geometri skaber interessante vinkler og sammenskæringer.

Såvel inde som ude er det projektets hensigt, at overgangen imellem den eksisterende og den nye tilbygning ikke opleves i dagligdagen. Derfor er farver og materialer genbrugt både indvendigt og på de travertinbeklædte udvendige facader.

Arbejdet med udvidelsen af Foss Innovation Centre har stået på siden 2018 og giver plads til 430 nye arbejdspladser og føjer 10.400 m2 til bygningskomplekset, der nu i alt omfatter 24.000 m2.

De nye arbejdspladser blev taget i brug i juli 2019. Rambøll har leveret arkitekt- og ingeniørydelser samt byggeledelse i forbindelse med projektets realisering. Projektet er gennemført i hovedentreprise. 

Vi glæder os over byggeriets færdiggørelse og ser frem til at følge dets daglige brug.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites