Projekt inspirerer til samarbejde om køling og overskudsvarme

6. februar 2019
Grøn Energi og Rambøll går sammen om at et inspirationskatalog, som hjælper virksomheder og fjernvarmeselskaber til mere og bedre samarbejde.

Kontakt

Jens Ole Hansen

Business Development Director
T: +45 5161 8591

Der er et stort potentiale for at integrere virksomheders kølebehov og produktion af varme til fjernvarmen med store varmepumper.

Store varmepumper drevet på el opsamler energi fra eksempelvis overskudsvarme. Pumperne er vigtige elementer i elektrificeringen af fjernvarmen og integrationen af el- og varmesystemerne.
 
Varmepumper bliver endnu mere energieffektive, hvis de benyttes til samproduktion af varme og køling. I de senere år er opbygning af køleinfrastruktur begyndt, men udviklingen er stadig træg. Carlsbergbyen, Høje Taastrup Fjernvarme og Copenhagen Markets, Aarhus Universitet, DTU, Københavns Lufthavne, Tårnby Forsyning og Frederiksberg Forsyning er blandt fjernkølingsprojekterne. 

Brug for inspirationskatalog

Eksperter fra virksomheder og energibranchen kom ved varmepumpecampen med to klare anbefalinger for intergration af fjernvarme og fjernkøling med varmepumper i danske energisystemer.

Den første var at skabe et inspirationskatalog som viser muligheder, forretningsmodeller, eksempler, ideer og gode råd. Kataloget handler om overskudsvarme og fjernkøling, men også om andre muligheder, hvor fjernvarmeselskaberne leverer services til virksomheder. 

Kataloget skal støtte anbefaling nummer to med fokus på at skabe tålmodig, nysgerrig og lokal dialog, der skal føre til nye og billigere løsninger for begge parter. Det giver projekter, der bliver gennemført og er langtidsholdbare.

Sådan bliver kataloget til

Inspirationskataloget bliver til i dialog med virksomheder og fjernvarmeselskaber. Indholdet udvikles med interviews og en workshop om blandt andet forretningsmodeller. Kataloget forventes at indeholde erfaringer fra idriftsatte anlæg, nye ideer, gode råd til opstart af samarbejde, overblik over lovgivning og casebeskrivelser.

Inspirationskataloget udkommer i 2019.

Partnerne i projektet

Projektleder Grøn Energi/Dansk Fjernvarme har viden om fjernvarmesystemer, overskudsvarme, køling, varmelovgivning og landets 400 fjernvarmeselskaber, der er medlem i foreningen.
 
Rambøll er en førende rådgivende ingeniørvirksomhed med erfaring med udnyttelse af overskudsvarme og fjernkøling og stor kontaktflade til virksomheder og fjernvarmeselskaber.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918