Rambøll sætter rekord i omsætning og indtjening

14. marts 2022
Rambøll leverede et rekordresultat i 2021 med den højeste omsætning og det bedste driftsresultat nogensinde. Med rekordresultatet står Rambøll stærkt til at levere på sin nye fireårige koncernstrategi 'The Partner for Sustainable Change’.

Kontakt

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
T: +45 5161 1000

Marianne Sørensen

Group Chief Financial Officer
T: +45 5161 1000

2021 var et meget succesfuldt år for Rambøll. Virksomheden leverede sin højeste omsætning og sit bedste driftsresultat (EBITA) nogensinde. EBITA-margin var den højeste siden 2010.

Rambølls omsætning i 2021 steg med 4,4 % til 14,2 milliarder kroner. Organisk vækst var 4,1 %. Omsætning fra egen produktion (Net project revenue), som er omsætningen fra Rambølls egne projekter fratrukket omsætning til underleverandører, var 11,8 milliarder kroner (+5,9 %). Organisk vækst fra net project revenue var 5,2 % sammenlignet med en negativ organisk vækst på
-2.7 % i 2020.
Rambølls driftsresultat før afskrivninger på goodwill, brand og kundekontrakter (EBITA) steg med 24 % til 848,7 millioner kroner, hvilket resulterede i en EBITA-margin på 6,0 % (5,0 % i 2020). Ordrebogen var ved årets slutning på 7,3 milliarder kroner, en stigning på 7 % sammenlignet med udgangen af 2020.

"Jeg er meget tilfreds med Rambølls stærke driftsresultat i 2021. At vi kan levere et rekordresultat i et år, hvor Covid-19-pandemien fortsat påvirker vores hverdag, understreger, hvor stærk vores forretning er,” siger koncernchef i Rambøll, Jens-Peter Saul. "Jeg vil gerne sige en særlig tak til alle vores medarbejdere, der har gjort et fremragende arbejde med at levere på vores projekter for vores kunder under Covid-19-pandemien. Vi kunne ikke have opnået dette stærke resultat uden deres engagement og vores stærke kunderelationer i disse udfordrende tider."

Rekordresultatet skyldes en god performance i næsten alle geografier, især i Storbritannien, Tyskland og Centraleuropa & Afrika, hvor Rambøll opnåede tocifret organisk vækst. Væksten var også stærk i USA og på tværs af Norden, undtagen i Sverige, hvor Rambøll oplevede et lille fald i omsætningen. Rambøll havde en negativ vækst i Mellemøsten, hvor virksomheden har lukket sin Olie & Gas-forretning ned. Fra et markedsperspektiv fik den nye forretningsenhed Henning Larsen en meget succesfuld start med tocifret organisk vækst og stærk indtjening. Også forretningsenhederne Environment & Health, Water, Transport og Management Consulting havde høj aktivitet. I forretningsenheden for Energy havde Rambøll et forventet fald i omsætningen grundet reduktion i olie- og gasaktiviteterne. Samtidig styrkede Rambøll sin førende position inden for vedvarende energi som havvind og nye energiteknologier som Power-to-X og CO2-fangst og -lagring.

”Selvom udfordringerne forårsaget af pandemien nu er erstattet af krigen i Ukraine og den stigende geopolitiske og økonomiske usikkerhed, ser vi positivt på 2022, som er første år med vores nye strategi. I lyset af vores stærke ordrebog forventer vi fortsat stærk vækst i 2022 og øget indtjening," siger Jens-Peter Saul.

Læs Rambølls årsrapport for 2021 her.

Ny koncernstrategi går all in på bæredygtighed

2021 afsluttede Rambølls seneste koncernstrategi 'Winning Together', og i begyndelsen af 2022 lancerede Rambøll sin nye fireårige strategi 'The Partner for Sustainable Change'. I løbet af den seneste femårige strategiperiode er Rambøll vokset 35 % og har opbygget en meget stærk portefølje af rådgivningsydelser inden for bæredygtighed på tværs af alle markeder.

Strategien 'The Partner for Sustainable Change' sætter Rambølls retning fra 2022 til 2025 med en modig ambition om at blive en globalt førende rådgiver inden for bæredygtighed ved at hjælpe kunder og samfund med at omstille sig til en bæredygtig fremtid.

"Klimakrisen er ikke til at overse, og konsekvenserne af global opvarmning, ekstreme vejrforhold, ressourceknaphed og tab af biodiversitet begynder at kunne mærkes akut over hele kloden. Bæredygtighed har altid været kernen i vores forretning og med vores nye strategi fokuserer vi al vores globale ekspertise og indsats på at hjælpe kunder og samfund med at omstille sig til en bæredygtig fremtid. Det er vores ambition, at alt hvad Rambøll beskæftiger sig med i 2025 bidrager positivt til en bæredygtig udvikling,” siger Jens-Peter Saul.

Det betyder, at Rambøll fremover på alle projekter vil tilbyde kunderne alternative løsninger til, hvordan de kan forbedre bæredygtigheden på deres projekter og vil arbejde meget tæt sammen med kunder og samarbejdspartnere for, at de kan drage fordel af Rambølls viden, innovationskraft og designekspertise på området. Rambøll vil fokusere på fire bæredygtighedstemaer: CO2-reduktion, udvikling af bæredygtige byer og samfund, der er gode at leve i, ressourcehåndtering og cirkulær økonomi samt biodiversitet. Alle er områder, som er afgørende for at forandre samfundet i en bæredygtig retning og områder, hvor Rambøll kan gøre en afgørende forskel. Rambøll har som ambition at blive en global førende rådgiver inden for de fire temaer og at blive verdens førende rådgivervirksomhed inden for den grønne energiomstilling.

"Disse fire temaer vil definere, hvor vi investerer, og de kunder og projekter, vi prioriterer,” siger Jens-Peter Saul. "Det er en modig strategisk retning, og der vil uden tvivl opstå udfordringer undervejs. Men det er ikke i vores DNA at stå på sidelinjen og se verden passere forbi. Kun ved at anvende verdens skarpeste hjerner kan vi løse samfundets sværeste udfordringer, og med vores mangeårige globale ekspertise inden for bæredygtighed på tværs af sektorer og markeder kan vi gøre en varig og positiv forskel,” siger han.

Læs mere om strategien 'The Partner for Sustainable Change'.

Globale signaturprojekter

Rambølls bidrag til en bæredygtighed udvikling var tydeligt i antallet af signaturprojekter inden for bæredygtighed, som virksomheden vandt i løbet af 2021.

  • Tager træ til nye højder – I Danmark er Rambøll og Henning Larsen gået sammen om et kæmpe træbyggeri for AP Pension i Nordhavn. Med sine godt 28.000 kvadratmeter fordelt på otte etager bliver Marmormolen et af de største træbyggerier i Danmark, hvor bæredygtighed bliver kodeordet for det kommende erhvervsbyggeri. Ved at bruge træ vil bygningen kunne reducere CO2-udledningen med ca. 9.500 tons sammenlignet med en lignende bygning lavet af beton. Marmormolen forventes at modtage de højest mulige bæredygtighedscertificeringer for bygninger, nemlig LEED, DGNB Platin og Diamant samt trivselscertificeringen WELL Platin. Bygningen forventes at stå færdig i 2024.

  • Verdens første flydende solcelle-anlæg på åbent hav – I Norge vil det internationale energiselskab Equinor pilotteste verdens første flydende solcelle-anlæg på åbent hav i Norskehavet. Rambøll vil bidrage til det nyskabende pilotprojekt med tværfaglige ingeniørkompetencer. Anlægget vil blive testet i mindst et år i et af de mest barske havområder langs den norske kyst. Formålet med pilottesten er at undersøge, hvordan vejrforholdene påvirker anlægget.
  • Dansk teknologi skal finde vand i Californien Rambøll og SkyTEM skal sammen med Aarhus Universitet og en lokal partner kortlægge grundvandsforholdene i Californien via avanceret helikopterscanning af et areal halvanden gang så stort som Danmark. Kortlægningsresultaterne skal hjælpe med at gøre vandforsyningen i det tørkeprægede Californien mere bæredygtig. Projektet markerer et stort gennembrud for dansk eksport på vandressourceområdet.

  • Halvering af CO2-udledning og øget trafiksikkerhed I Sverige har Rambøll vundet et spændende projekt for Trafikverket, der skal ombygge E10 vejen mellem Kiruna og Kauppinen, en strækning på godt 7 km. Trafikverket har identificeret projektet som et pilotprojekt for at arbejde med CO2-reduktion og vil reducere CO2-emissionerne med 50 % under projektets planlægning, design og konstruktionsfaser. Projektet vil også håndtere andre miljømæssige udfordringer som at beskytte eksisterende levesteder og migrationsmønstre for det lokale dyreliv.

  • Bæredygtig transport til Tyskland – I Tyskland er Rambøll valgt af Deutsche Bahn til at planlægge udvidelsen af et af de vigtigste transportknudepunkter i Köln i delstaten Nordrhein-Westfalen. Projektet er rygraden i udvidelsen af S-Bahn jernbanenettet i hovedstadsområdet og afgørende for at forbinde Ruhr-regionen med det nationale og internationale jernbanenet.

  • Nyt børnehospital i Cambridge I Storbritannien vil Cambridge Children's Hospital blive et af verdens første hospitaler, der integrerer behandling af børns fysiske og mentale sundhed, ud over også at udføre akademisk forskning. Derudover vil hospitalet gå foran inden for CO2-reduktion og stræber efter at blive CO2-neutral. Rambøll står for alle ingeniørydelser til hospitalet. Hospitalet forventes at åbne i 2025.

  • Udvikling af det offentlige transportsystem i Finlands hovedstadsregion
    I Finland deltager Rambøll i designet og konstruktionen af City Rail Link i Espoo, som er en af de første faser af den nye højhastighedstogforbindelse mellem Helsinki og Turku. City Rail Link er et vigtigt skridt i retning af emissionsfri transport i området. Espoo City Rail Link vil give de 1,5 millioner indbyggere i Helsinki og omegn hurtige, hyppige og mere bæredygtige transportmuligheder. Højhastighedstogprojektet omfatter nye broer, fire stationer samt et indbydende park-and-ride-anlæg i forbindelse med en eksisterende station.

  • Fundamentet for verdens første energiøer lægges - Den danske regering har besluttet at sætte gang i forberedelserne til etablering af to energiøer i Nordsøen og Østersøen i 2030. Sammen forventes de at levere 5 GW strøm, nok til at forsyne fem millioner hjem i Danmark og nabolande. Denne kapacitet kan stige til 13 GW. Den kunstige ø i Nordsøen er i øjeblikket i udbudsfasen, og Rambøll yder rådgivning til VindØ-konsortiet i forbindelse med deres deltagelse i udbuddet ved at hjælpe med at udvikle en masterplan og undersøge mulighederne for at etablere Power-to-X-anlæg på øen. Disse anlæg kan omdanne strøm fra nærliggende havvindmølleparker til grøn brint og klimavenlige brændstoffer, der kan bruges i bl.a. skibsfarten. I Østersøen vil der blive placeret en 2-3 GW energiø på Bornholm. Energinet har udpeget Rambøll til at udarbejde miljøvurderingen af planen for energiøen. I et andet projekt koordinerer Rambøll konsortiet Bornholm Bunker Hub, der undersøger muligheden for, at Bornholm bliver en grøn bunkerhub i Østersøen, hvor skibe i fremtiden kan tanke bæredygtige brændstoffer. Disse er blot tre af de mere end 60 Power-to-X-projekter og -studier, Rambøll er involveret i. 

Hoved- og nøgletal

2021

2021

2020

 

Resultatopgørelse, mio, DKK

 

EUR m

 

 

Nettoomsætning

1.910,3

14.212,4

13.613,3

Net project revenue (NPR)

1.584,1

11.786,0

11.133,6

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

142,9

1.063,4

911,1

Driftsresultat før afskrivninger på goodwill, brand og kunde- kontrakter (EBITA)

114,1

848,7

681,8

Driftsresultat før renter og skat (EBIT)

67,7

503,7

278,0

Resultat før skat

63,2

470,0

246,0

Årets resultat

42,5

316,4

129,3

Balance, mio. kr.

 

 

 

Aktiver i alt

1.219,2

9.070,9

8.704,1

Egenkapital

392,7

2.921,9

2.453,1

Rentebærende nettolikviditet/(gæld)

121,3

902,2

510,5

Pengestrømme, mio. kr.

 

 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet

44,7

332,6

1.259,2

Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto

(18,7)

(138,9)

(132,6)

Frie pengestrømme

26,0

193,7

1.126,6

Akkvisitioner

(10,3)

(76,8)

(289,9)

Medarbejdere

 

 

 

Antal medarbejdere, ultimo

 

16.685

15.896

Number of full-time employee equivalents

 

15.265

14.950

Nøgletal i %

 

 

 

Omsætningsvækst

 

4,4

(4,1)

Organisk vækst

 

4,1

(4,9)

Organisk vækst, Net project revenue (NPR)

 

5,2

(2,7)

EBITDA-margin

 

7,5

6,7

EBITA-margin

 

6,0

5,0

EBIT-margin

 

3,5

2,0

Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC)

 

19,0

15,4

Egenkapitalforrentning (ROE)

 

11,8

5,2

Cash conversion ratio

 

48,3

194,7

Egenkapitalandel

 

 32,2  28,2

Nøgletal, bæredygtighed

     

Totale CO2 udledninger (Scope 1, 2 & 3)*, tCO2e

 

 16.170

 20.539

Kønsfordeling, kvinder/mænd, %

 

 35/65

 35/65

Arbejdsulykker (Total reportable incident rate/TRIR)

 

1,37

 1,74

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites