Rambøll bidrager til forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen

21. august 2018
Undervisningsministeriet ønsker at gøre teknologiforståelse til en integreret del af folkeskolen. Nu er leverandørerne til et nyt, treårigt udviklingsprojekt fundet. Rambøll Management Consulting er med.

Kontakt

Thomas Jordan Johannessen

Director
T: +45 5161 8181
M: +45 5161 8181

Martin Christiansen

Kommunikationschef
T: +45 5161 2806
M: 5161 2806

Læs mere om IT i folkeskolen

Evaluering af indsatsen IT i folkeskolen

I 2011 besluttede regeringen og KL at afsætte 500 mio. kr. til en indsats for styrket anvendelse af it i folkeskolen. Læs mere om indsatsen og effekterne heraf i denne evaluering fra 2018.

Tidligere på året offentliggjorde undervisningsminister Merete Riisager, at der skal laves et forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.

Nu har Undervisningsministeriet indgået kontrakt med dem, der skal udvikle og drive forsøget frem til 2021. Konsortiet består af Københavns Professionshøjskole, University College Nordjylland, VIA University College, Læremiddel.dk og med Rambøll Management Consulting som ansvarlig for projektets vidensspor.

Ifølge undervisningsministeren venter der aktørerne et stort arbejde:

- Forsøget skal give os konkrete erfaringer med, hvordan elever i folkeskolen kan lære at forstå og skabe med teknologi – og kunne forholde sig til, hvordan teknologi påvirker deres hverdag og samfundet generelt. Det er et stort og omfattende arbejde at afprøve denne helt nye faglighed i folkeskolen, lyder det fra Merete Riisager i dagens pressemeddelelse.

En teknologisk fremtid

Direktør Thomas Jordan Johannessen er stolt af, at Rambøll Management Consulting skal bidrage til projektet. Han er overordnet ansvarlig for Rambølls leverancer og projektteam:

- Det er utrolig sjældent, man ændrer ved fagrækken i folkeskolen, så vi er selvfølgelig stolte over at blive inviteret med ved bordet, når det nu sker. Jeg tror, vi alle har en forståelse for, at folkeskolen må finde kloge svar på, hvordan vi klæder vores børn på til en teknologisk fremtid, hvor fx digital dannelse, kodning og programmering får en lige så naturlig plads på skemaet som dansk, engelsk og matematik. Vi glæder os til at være med til at finde de svar.

Tredelt projekt

Projektet styres overordnet af Københavns Professionshøjskole og består af tre dele; et udviklingsspor som VIA UC leder sammen med de øvrige professionshøjskoler, et vidensspor som Rambøll får ansvaret for og endelig et kapacitetsspor, som Københavns Professionshøjskole står i spidsen for. De tre spor integreres i såkaldte iterative processer, hvor viden fra evalueringer og praktiske erfaringer på skolerne tilgår udviklingsarbejdet undervejs, samtidig med at der sker kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling på skolerne.

De deltagende skoler findes efter en kort proces, for forsøget rulles ud snart, lyder det fra ministeren: 

- Cirka 45 skoler skal undervise i teknologiforståelse efter nytår, så der er nok at gå i gang med, og jeg glæder mig til at følge processen, siger Merete Riisager videre.

Inden projektet når så langt, skal Rambølls projektteam indsamle eksisterende viden på området, som fødes ind i de første skitser for undervisningen.


 

Fakta om forsøgsprogrammet:

Forsøget er en del af Undervisningsministeriets forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen, der også omfatter udviklingen af teknologiforståelse som faglighed og kapacitetsopbygning af professionshøjskoler mht. den nye faglighed. Forsøgsprogrammet har to formål:

  1. At skabe et videns- og erfaringsbaseret grundlag for en politisk beslutning om indførelse af teknologiforståelse som faglighed i folkeskolens obligatoriske undervisning.
  2. At opbygge kapacitet og kompetencer til at arbejde med og undervise i teknologiforståelse i sektoren. Cirka 45 skoler kan deltage i forsøget og være med til at afprøve teknologiforståelse som fag og faglighed i folkeskolen. Forsøget skal evaluere tre modeller:

1. Teknologiforståelse som selvstændigt fag

2. Teknologiforståelse integreret i udvalgte fag

3. En kombination af 1) og 2).

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918