Rambøll bidrager til nyt bæredygtighedsindeks for Danmark

9. oktober 2018

Hvordan går det egentlig med at nå FN’s verdensmål i Danmark? Det skal et nyt projekt kortlægge på initiativ af 2030-panelet, som hjælper Folketingets tværpolitiske netværk for Verdensmålene. 

 

150 interesserede var mødt op i Landstingssalen for at kvalificere Danmarks arbejde med FN's verdensmål. Foto: Kristiane Fogh, Globalt Fokus.

150 interesserede var mødt op i Landstingssalen for at kvalificere Danmarks arbejde med FN's verdensmål. Foto: Kristiane Fogh, Globalt Fokus.

Kontakt

Peter Andreas Norn

Senior Market Manager
T: +45 5161 5932

Neel Strøbæk

M.Sc., civil and structural eng., Senior Group Director, Sustainability & CR
T: +45 5161 8641

Af Martin Christiansen og Anne Katrine Harders

'Boliger, der er til at betale. Billige og bæredygtige transportsystemer. Der er nok at stræbe efter, når det gælder FN’s Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.
Derfor skal et nyt projektet munde ud i et bæredygtighedsindeks, der både kortlægger, hvor langt Danmark er med at nå FN’s verdensmål, og samtidig kan vise udviklingen inden for det enkelte delmål. Rambøll Fonden støtter projektet, mens eksperter fra Rambøll Management Consulting bistår projektet med viden om målepunkter og datakilder, sammen med blandt andre DAC, KL og Danmarks Statistik.

Kortlægning har manglet

Lidt af sløret blev løftet på Folkemødet i juni, og i dag præsenterede projektgruppen de første resultater på et såkaldt Multistakeholder Forum på Christiansborg. 150 interesserede fandt vej til Landstingssalen for at kvalificere arbejdet yderligere.

   "Vi har savnet en kortlægning af, hvor langt vi er i Danmark, og hvor vi halter efter. Det lægger vi grundstenene til nu. Bæredygtighedsindekset skal give os et bedre grundlag for at udvikle politik og prioritere politiske indsatser på tværs af partier,” siger Kirsten Brosbøl (S), formand for 2030-netværket om baggrunden for projektet og dagens samlingen af interessenter på Christiansborg.

Bidrag selv til projektet – tag en survey om mål 11

”Jeg er optimist”

Finansminister Kristian Jensen indledte fra talerstolen. Faktisk er han også minister for Verdensmålene, og det brændte igennem:

   "Jeg er optimist. Der er flere og flere, der orienterer sig mod verdensmålene. Det går fremad. Men det må ikke blive en sovepude; en hængekøje, vi kan læne os tilbage i."   

   "Vi er lykkes med at inddrage hele regeringen i arbejdet med verdensmålene. Alle ministre er involveret, og vi arbejder på både den grønne, den sociale og den økonomiske bundlinje. Vi prioriterer nu midler på Finansloven og til nye udspil på tværs af verdensmålene", fortalte Kristian Jensen.

Byen som katalysator for verdensmålene

I første omgang udvikles et bæredygtighedsindeks for Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, men ambitionen er at arbejde med andre Verdensmål, fortæller Peter Andreas Norn, byekspert og projektleder hos Rambøll Management Consulting:

   "Hvis vi kan udvikle et brugbart, lokalt indeks under de komplekse forhold, der udspiller sig i byerne, så kan det formentlig overføres til andre verdensmål."

Han forventer, at projektets arbejde med mål 11 afsluttes til foråret.

Verdensmål på dansk

Det væsentligste arbejde i projektet er at udvikle indikatorer, som er relevante i en dansk sammenhæng. Når det handler om byer, giver det eksempelvis ikke mening at måle byens bæredygtighed på, hvor mange der bor i slumkvarterer og selvom vi bryster os af bæredygtige byer, så er kun omkring 4 % af vores igangværende byggeri bæredygtigt:

   "Vi oplever i dag, at der mangler egnede boliger, som er til at betale for store grupper af danskerne og vi ved, at vi kan skabe endnu grønnere løsninger i byer og lokalsamfund. Det er vi forpligtet til at handle på til gavn både lokalt og globalt” siger Jesper Nygård, Adm. Direktør i Realdania, som er én af projektets bidragydere.

Trods lokalisering af indikatorer fastholdes FN’s formuleringer af mål og delmål.

Dagens vel nok største bifald gik til Københavns Kommunes klimaambassadører; en gruppe af børn og unge, som også bød ind med forslag, de voksne nok ikke lige havde tænkt på. For eksempel at arbejde med de mange ’influencers’, som potentielt ville kunne præge de unges holdning til genbrug og gøre op med herskende brug-og-smid-væk kultur.

Bredt samarbejde og stor opbakning

Projektet er blevet til i bredt samarbejde, som bygger bro mellem en lang række virksomheder, institutioner og organisationer foruden 2030-panelet, Rambøll Fonden og Realdania til at understøtte 2030-netværket.

Udviklingsarbejdet faciliteres af Dansk Arkitektur Center og Rambøll Management Consulting i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik. 

Foto: Kristiane Fogh, Globalt Fokus.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918