Rambøll er partner på C40 World Mayors Summit 2019

7. oktober 2019
Rambølls ambition er at hjælpe byer med at levere bæredygtige løsninger til gavn for både de enkelte borgere og samfundet generelt. Rambøll er derfor en aktiv partner ved C40 World Mayors Summit 2019 i København, hvor verdens største byer mødes for at diskutere praktiske løsninger på klimaudfordringerne.
Cykelslangen i København set ovenfra

Cykelslangen i København set ovenfra

Kontakt

Jesper Fabricius

Communication Director, Denmark
T: +45 5161 6781

Få indsigter fra tre C40 byer

Forudbestil Climate Action Readiness Study

Forudbestil studiet her.

C40 World Mayors Summit finder sted i København fra d. 9.-12. oktober 2019. Som partner spiller Rambøll en central rolle under borgmestertopmødet.

”Dette partnerskab er en enestående mulighed for, at Rambøll kan indgå i dialog med byer, der er engageret i klimakampen og dermed vise vores store engagement som markedsleder inden for bæredygtige løsninger, ” forklarer Jens-Peter Saul, CEO for Rambøll Gruppen.

Under topmødet vil Rambølls eksperter facilitere dialoger på masterclasses og roundtables, hvor de deltagende byer skal diskutere temaer som grøn omstilling, mobilitet, skybrudsikring og byudvikling.

 

Inspireret af borgerne

Som led i dialogerne med byerne diskuterer eksperter fra Rambøll, hvordan viden fra borgerne kan indgå i planlægningsprocesserne omkring klimahandlingsplaner samt implementering af bæredygtige løsninger i byerne. 

På et eksklusivt roundtable event skal Rambøll præsentere et klimaparathedsstudie fra København, der undersøger, hvor klimaparate københavnerne er og deres villighed til at ændre adfærd og betale for mere klimavenlige løsninger samt deres ønsker til politisk handling. Undersøgelsen tjener som inspiration til, hvordan byer kan implementere klimahandlingsplaner og bæredygtige løsninger gennem samarbejde med borgerne.

Forudbestil studiet, hvor vi har set på klimaparatheden i tre C40 byer.

Oversigt over udvalgte events i forbindelse med C40 World Mayors Summit 2019

 • Roundtable om borgerindsigter og implementering af bæredygtige løsninger
  På denne roundtable session på borgmestertopmødet inviterer Københavns Kommune, C40 og Rambøll til debat om, hvordan viden fra borgerne kan skabe forandring i byerne inden for temaer som luftforurening, grøn mobilitet, klimatilpasning og grøn energi.

 • Paneldebat om morgendagens markeder på Cities & Business Forum 
  Rambølls koncernchef Jens-Peter Saul deltager i paneldebatten, der sætter fokus på morgendagens markeder, samt hvordan byer og virksomheder kan indfri klimamål. Debatten bliver afholdt på Cities & Business Forum hos Dansk Industri, som er den største forretningsevent under topmødet.  

 • Hall of City Solutions 
  Til inspiration for topmødets deltagere præsenterer Rambøll en række bæredygtige løsninger i Hall of City Solutions på Cities & Business Forum hos DI. 

 • Master class om skybrudssikring
  Københavns skybrudssikring er i fokus på en master class, hvor Rambøll præsenterer resultater i samarbejde med Københavns Kommune.

 • Live Like Tomorrow: Fra gammel infrastruktur til attraktive byområder
  Sammen med Henning Larsen Architects debatterer Rambøll, hvordan man transformerer gammel infrastruktur til attraktive byområder. Embedsmænd, topchefer i byerne og investorer er inviteret til eventet.

 • Masterclass om byudvikling i samarbejde med millionbyen Rio de Janeiro 
  Rambøll leder denne masterclass. På eventet deler Rambøll erfaringer inden for byudviklingsprojekter i Rio og diskuterer, hvordan partnerskaber driver bæredygtig udvikling. 

 • Roundtable på den canadiske ambassade om byudvikling 
  Rambøll deltager i en roundtable-debat om byudvikling med de tre største canadiske byer: Toronto, Vancouver og Montreal. 

 • Build Like Tomorrow 
  Rambøll deltager i en debat, der handler om, hvorfor offentlig-privat samarbejde er svaret på morgendagens klimaudfordringer. 

 • Cities Urban Innovation Call
  Rambøll præsenterer et projekt om at reducere de negative konsekvenser, der er forbundet med luftforurening. 

 • Nordisk Roundtable om innovationsdistrikter
  Rambøll debatterer og deler erfaringer om, hvordan innovationsdistrikter, virksomheder, universiteter og byernes forvaltninger samarbejder bedst muligt om at udvikle grønne og bæredygtige løsninger til byer. 

 • Reception for Carbon Neutral Cities Alliance
  I samarbejde med Carbon Neutral Cities Alliance og Københavns Kommune er Rambøll medvært på en reception for viceborgmestre og chefer inden for klima- og bæredygtighed. 

 • Roundtable om bæredygtige transportløsninger 
  Rambøll præsenterer bæredygtige transportløsninger på et roundtable event, der bliver afholdt på den australske ambassade for byerne Sydney og Melbourne.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites