Rambøll skal hjælpe Californien med at gøre vandforsyningen mere bæredygtig

7. maj 2021
Sammen med SkyTEM, Aarhus Universitet og en lokal partner skal Rambøll kortlægge grundvandsforholdene i Californien via avanceret helikopterscanning af et areal halvanden gange så stort som Danmark. Kortlægningsresultaterne skal hjælpe med at gøre vandforsyningen i det tørkeprægede Californien mere bæredygtig. Projektet markerer et stort gennembrud for dansk eksport på vandressourceområdet.
Helikopter bærer en stor elektromagnet, som kan detektere forskellige jordlag og grundvandsforekomster

Helikopter bærer en stor elektromagnet, som kan detektere forskellige jordlag og grundvandsforekomster

Kontakt

Søren Hvilshøj

Søren Hvilshøj

International Water Director
T: +45 51618245

Max Halkjær

Global Service Line Leader, Water Resources Management
T: +45 5161 2960

I Californien rinder drikkevandet ikke altid så let og ubesværet, som vi er vant til på vores breddegrader. Faktisk oplever verdens femtestørste økonomi jævnligt lange tørkeperioder, hvilket lægger et voldsomt pres på de store vandreservoirer, som ellers udgør den primære kilde i vandforsyningen. I takt med, at vandspejlet i vigtige reservoirer har nærmet sig kritiske lave niveauer, er behovet for en sikker og stabil grundvandsbeholdning øget. 

Derfor har Californien indført ’The Sustainable Groundwater Management Act’, som er en lovgivning, der pålægger en række distrikter at lægge bindende planer for bæredygtig håndtering af grundvandet. 

Sådanne planer kræver solide data om undergrunden, hvilket vi kender fra den danske grundvandskortlægning. Og det er her, det nye danske eksporteventyr kommer ind i billedet. For at sikre grundvandsdata af så høj kvalitet som muligt, skal det Rambøll-ledede konsortium kortlægge de vigtigste grundvandsområder fra luften og kombinere denne kortlægning med eksisterende data i en samlet 3D-model, en såkaldt ’digital tvilling’, der så skal tjene som grundlag for de bæredygtige grundvandsplaner. 

”Det er et meget spændende og vigtigt projekt, som vi er rigtig stolte af at have vundet. Selv i et moderne samfund som det californiske er en sikker vandforsyning ikke længere en selvfølge, og myndighederne derovre sætter derfor stor pris på, at vi kan bidrage med vores store viden og erfaring om geofysik og grundvandsforhold,” siger Søren Hvilshøj, direktør for Rambølls internationale enhed for rådgivning om vandressourcer. 

Fintmasket datasæt

Selve projektet kommer til at foregå på den måde, at helikoptere påmonteret en sofistikeret geofysisk undergrundsscanner fra SkyTEM vil flyve over de vigtigste grundvandsområder i Californien. Eksperter fra Rambøll, Århus Universitet og den lokale rådgiver GEI vil så analysere data fra helikopterscanningerne, samkøre dem med eksisterende data og på den baggrund bygge den digitale tvilling, der vil afspejle både geologien og grundvandsforholdene. 
”Vi kommer til at dække et område på over 70.000 kvadratkilometer, altså over halvanden gange Danmarks størrelse. Det giver os datasæt på regional skala som grundlag for en digital model af de hydrogeologiske forhold,” siger Max Halkjær, ekspert i grundvandsanalyse hos Rambøll. 

Eksportsucces i tråd med Vandvisionen

Projektet kommer til at vare op til fem år og er en foreløbig milepæl for den danske eksportindsats på området. Siden 2016 har det offentligt-private eksportsamarbejde Water Technology Alliance (WTA), der er forankret i Udenrigsministeriet, nemlig arbejdet målrettet og struktureret for at fremme dansk vandteknologi og -knowhow i blandt andet Californien. Samarbejdet har indtil nu banet vejen for flere mindre ordrer, men oplever altså nu en foreløbig kulmination med den aktuelle ordre, der har en samlet pris på over 100 mio. kr.

”Dansk vandteknologi og ekspertise er med i front, når der skal handles på de bæredygtige ambitioner rundt om i verden. Det viser Rambøll med denne ordre. Eksporten skal genstartes efter coronakrisen. Her er videndeling og partnerskaber essentielt. Det gavner både økonomien, miljøet og gode danske arbejdspladser. Her er Water Technology Alliance et glimrende eksempel på en succesfuld eksportindsats, som er bundet sammen på tværs af myndigheder, forsyninger og erhvervslivet,” siger Udenrigsminister Jeppe Kofod.

”I Danmark har vi noget af verdens bedste drikkevand, og vi tager det direkte fra undergrunden uden at rense det. Det er helt unikt. Danske virksomheder er eksperter i at udvikle holdbare og bæredygtige vandløsninger. Den viden kan vi bruge rundt omkring i verden, hvor den gør en grøn forskel. Det er det konkrete projekt i Californien et godt eksempel på. Jeg er glad for, at et frugtbart myndighedssamarbejde mellem landene også kan være med til at bane vejen for eksport af danske løsninger og nye grønne arbejdspladser,” siger Miljøminister Lea Wermelin. 

”Der er et enormt potentiale i eksport af dansk vandteknologi, som er et område, hvor vi er blandt de absolut førende i verden. Vores styrkeposition er især, at vi kan levere helhedsorienterede og innovative vandløsninger. Denne ordre er et stort gennembrud for WTA’s eksportindsats i USA og viser, hvor vigtigt, det er, at vi i Danmark kobler os på en global agenda om vand, sundhed og klima,” siger Claus Homann, medinitiativtager til WTA og strategi- og produktionsdirektør i Aarhus Vand.

Ordren til det danskledede konsortium flugter også fuldstændig med ’Vandvision 2025’, udviklet af DANVA, Dansk Miljøteknologi, Dansk Industri og Miljøministeriet, der har en ambition om at fordoble eksporten af vandteknologi og skabe 4.000 nye arbejdspladser inden for branchen. 
Og med den danske grundvandskortlægning, som undersøger kvaliteten af grundvandet i grundvandsmagasinerne, samt hvor godt grundvandet er beskyttet mod potentielle forureninger fra jordoverfladen, er der i Danmark opbygget know-how og teknologi med stort eksportpotentiale. 

 

Links

“Folk glemmer, at grundvandet og vores rene vand er byggestenen for alt vi har”

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites