Rambøll leverer bedste organiske halvårsvækst i 10 år

30. august 2022
Med en organisk vækst på 8,3 % leverer Rambøll den bedste organiske halvårsvækst i 10 år drevet af en stærk vækst inden for bæredygtige løsninger, navnlig grøn energi og bæredygtigt byggeri. 
Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Kontakt

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
T: +45 5161 1000

Marianne Sørensen

Group Chief Financial Officer
T: +45 5161 1000

Rambøll havde en vellykket start på 2022, som var startskuddet til Rambølls nye koncernstrategi med fuldt fokus på bæredygtighed.

 • Omsætningen steg med 10,4 % til 7,9 milliarder kroner i første halvår 2022 (1,4 % i første halvår af 2021)
 • Den organiske vækst var på 8,3 %, som er det højeste i 10 år (1,8 % i første halvår i 2021).
 • Driftsresultatet før afskrivning på goodwill, brand og kundekontrakter (EBITA) steg med 35 millioner til 373,8 millioner kroner, som gav en EBITA-margin på 4,8 %, hvilket er på niveau med samme periode sidste år.  
 • EBIT-margin steg til 3,8 %, hovedsageligt på grund af frasalget af en del af Rambølls vandforretning i USA. 
 • Rambølls ordrebog er større end nogensinde og beløber sig til en værdi på 8,1 milliarder kroner – en stigning på 10 % sammenlignet med udgangen af 2020.

"Jeg er meget tilfreds med den stærke organiske vækst, som vi har formået at levere i de første seks måneder af 2022. Det viser, at vi er på rette vej med vores nye strategi, The Partner for Sustainable Change, som i løbet af de kommende fire år vil fokusere hele vores portefølje på bæredygtighed og sigter mod at gøre Rambøll til verdens førende rådgivervirksomhed inden for den grønne energiomstilling,” siger koncernchef i Rambøll, Jens-Peter Saul. 

Tocifret vækst på nøglemarkeder

"Vi oplever navnlig stor efterspørgsel på bæredygtige ydelser inden for grøn energi og Power-to-X, bæredygtigt byggeri og udvikling af strategier for bæredygtig omstilling i samarbejde med vores kunder. Vores kunder er motiveret af en voksende bevidsthed om, at det haster med at reagere på konsekvenserne af klimaforandringerne og derfor stiger presset for at reducere CO2-udledningen verden over," tilføjer Jens-Peter Saul. 

I det første halvår af 2022 oplevede Rambøll en stærk tocifret vækst i forretningsenhederne Energi, Byggeri og Management Consulting. Væksten var også fremragende især i Storbritannien og Tyskland, hvor Rambøll voksede tæt på 20 %. Også Danmark og Norge havde stærk vækst. 

Økonomisk usikkerhed skaber muligheder for bæredygtighed

Rambølls stærke halvårsresultat, drevet af øget efterspørgsel på bæredygtige løsninger, giver anledning til optimisme set i lyset af den globale uro og usikkerhed: 
"Med krigen i Ukraine og den globale inflation og krise i forsyningskæden oplever vi en periode med økonomisk usikkerhed, som kræver, at virksomheder som Rambøll aktivt tilpasser sig udviklingen. Disse udfordrende omstændigheder gør overgangen til en mere bæredygtig økonomi for fremtidens generationer endnu mere presserende – og giver os nye muligheder for at fremskynde udviklingen,” siger Jens-Peter Saul. 

"EU's plan om at gøre sig uafhængig af russisk olie og gas vil også øge investeringerne i grøn energi og energieffektivitet og fremme yderligere forskning og udvikling af brint for at forbedre energiuafhængigheden på lang sigt. Og USA har netop vedtaget en historisk klimaaftale, som bevilger 369 milliarder dollars til energisikkerhed og modvirkning af klimaændringer over de kommende 10 år, og som derfor vil betyde store muligheder for grønne virksomheder,” siger han.

Udsigt for 2022

For det samlede år 2022 forventer Rambøll øget vækst og indtjening i forhold til 2021. I 2025 forventer Rambøll at nå en omsætning på 17 milliarder kroner og at beskæftige godt 20.000 medarbejdere. Heraf forventes størstedelen af nye medarbejdere at komme fra organisk vækst inden for bæredygtige ydelser samt opkøb, primært i USA, Tyskland og Singapore.

"En stor bekymring for os som virksomhed er den globale mangel på arbejdskraft. Derfor er det afgørende, at vi fortsat fastholder og tiltrækker de bedste og dygtigste medarbejdere. Vi vil derfor foretage målrettede opkøb for at sikre, at vi besidder de rette kompetencer til at leve op til vores forpligtelse om en bæredygtig fremtid, ligesom vi også vil uddanne og opkvalificere vores 17.000 engagerede medarbejdere, så vi alle kan rådgive vores kunder om bæredygtighed,” siger Jens-Peter Saul. 

Rambøll planlægger at investere op til 2,5 milliarder kroner i opkøb og innovation i løbet af de næste fire år. 

Nye store, strategiske projekter i første halvdel af 2022

 • Gigantisk plastsorteringsanlæg i Esbjerg, og opgaver på energiøerne – I Danmark er Rambøll valgt som totalrådgiver på det første plastsorteringsanlæg af sin art, som det norske energiselskab, Quantafuel, skal bygge i Esbjerg. Når anlægget står færdig i slutningen af 2023, vil det have kapacitet til at sortere 160.000 tons plastaffald om året til rene fraktioner til videresalg og forarbejdning af både mekanisk og kemisk genbrugsindustri. Rambøll er også blevet valgt til at udføre en større serie af projekter for Energinet på energiøerne i Nordsøen og Østersøen, heriblandt at udvikle et konceptdesign for den elektriske infrastruktur på fremtidens energiø i Nordsøen.
   
 • Et nyt sundheds- og velværecenter i Helsinki – I Finland er Rambøll udvalgt som konstruktionsingeniør på et moderne sundheds- og velværecenter, der skal bygges oven på Kamppi metrostation i Helsinki. Den otte etager høje bygning vil inkorporere den eksisterende metrostation og have erhvervslokaler i stueplan, hvilket skaber et let tilgængeligt, indbydende serviceknudepunkt for beboerne. Projektet stiller høje krav til design og arkitektoniske standarder på grund af beliggenhed oven på metrostationen.

 • Ombygning af det centrale Stockholm – I Sverige er Rambøll en del af et integreret team, der skal planlægge et nyt bykvarter omkring Stockholms hovedbanegård. Centralstaden, som området hedder, kommer til at bestå af seks nye blokke med lejligheder, kontorer og butikker og en udvidelse og renovering af Hovedbanegården fra 1871. Bæredygtighed har været et centralt aspekt i projektet, der kommer til at samle flere transportformer i ét integreret transportknudepunkt. Det nye bykvarter er i vid udstrækning bygget over de eksisterende spor og vil forbinde de omkringliggende gader for at skabe et aktivt og sikkert offentligt område, der forbinder øst- og vestsiden af byen.

 • Åbning af Norges nye nationalmuseum – Efter at have været næsten 10 år undervejs åbnede dørene til Norges nye nationalmuseum i Oslo i juni. Rambøll har været involveret som tværfaglig rådgiver siden starten og har spillet en nøglerolle i realiseringen af museet, som ofte er blevet beskrevet som en kulturbygning i verdensklasse. Museet vil på sine 14.000 kvadratmeters udstillingsareal huse i omegnen af 5000 værker, hvilket gør det til Nordens største. Den arkitektonisk distinkte bygning er en del af Norges FutureBuilt–pilotprogram, og er designet til at reducere CO2-udledningen med mindst 50 % sammenlignet med nuværende byggestandarder.

 • Levende bølgebarrierer skal forberede New York på den næste superstorm – I USA er Rambøll sat til at lede bygningskonstruktionen af Living Breakwaters-projektet, et innovativt, grønt infrastrukturprojekt, der skal forberede kysten i det sydlige Staten Island på klimaændringerne ved at skabe "levende", østersindkapslede barrierer mod stormbølger. Østersene fungerer som et vandfilter og forbedrer vandkvaliteten, samtidig med at de er med til at mindske risikoen for oversvømmelser ved at svække stormbølger og dermed reducere erosion ved kysten. Rambølls står for at føre tilsyn med planlægning, koordinering og implementering af projektet.

 • Bæredygtig transport til Tyskland – I Tyskland er Rambøll valgt af Deutsche Bahn Netz AG til at planlægge opgraderingen af jernbanelinjer i det nordlige Tyskland for at imødekomme en stigende togtrafik i landet. Hele strækningen fra Hamborg til Puttgarden vil blive delvist opgraderet til to spor og elektrificeret, og flere broer og tunneller langs strækningen vil blive fornyet eller udskiftet. Projektet er et vigtigt delprojekt til Femern Bælt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland og en vigtig brik i at gøre transportsektoren i Tyskland CO2-fri.
   
 • Tværfaglig rådgivning til global datacenterudbyder – I Storbritannien leverer Rambøll tværfaglige services til Vantage Data Centres, en førende global udbyder af hyperscale datacentercampusser, for at understøtte deres planlægnings- og udviklingsteams på tværs af en række lokationer i Europa. Rambøll rådgiver Vantage Data Centres inden for blandt andet myndighedsgodkendelse og miljøpåvirkning samt projektlevering og site investigation. 
   
 

Hoved- og nøgletal

H1
2022

H1
2022

H1
2021

Resultatopgørelse, mio, kr.

EURm

DKKm

DKKm

Nettoomsætning

1.055,4

7.851,9

7.110,6

Net project revenue (NPR)

881,6

6.558,8

5.964,0

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

63,5

472,5

442,7

Driftsresultat før afskrivninger på goodwill, brand og kundekontrakter (EBITA)

50,2

373,8

338,9

Driftsresultat før renter og skat (EBIT)

40,6

302,0

186,6

Resultat før skat

41,1

305,5

164,4

Periodens resultat

26,2

194,7

85,2

Balance, mio. kr. 

 

 

 

Aktiver i alt

1.278,1

9.508,7

8.389,4

Egenkapital

420,7

3.129,7

2.582,1

Rentebærende nettolikviditet/(gæld)

38,7

287,8

392,8

Pengestrømme, mio. kr.

 

 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet

(23,1)

(172,2)

(153,6)

Investeringer i materielle anlægsaktiviteter, netto

(15,7)

(116,8)

(67,8)

Frie pengestrømme

(38,9)

(289,0)

(221,4)

Akkvisitioner

(21,7)

(161,7)

(72,1)

Medarbejdere

 

 

Antal

Antal medarbejdere, ultimo

 

17.050

16.312

Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere

 

15.827

15.214

Nøgletal 

 

 

%

Omsætningsvækst

 

10,4

1,4

Organisk vækst

 

8,3

1,8

Organisk vækst, Net Project Revenue (NPR)

 

8,2

3,5

EBITDA-margin

 

6,0

6,2

EBITA-margin

 

4,8

4,8

EBIT-margin

 

3,8

2,6

Afkast af gennemsnitligt investeret kapital (ROIC)

 

16,7

12,1

Egenkapitalforrentning (ROE) 

 

14,0

5,6

Cash conversion 

 

(30,2)

(29,9)

Egenkapitalandel 

 

 32,9  30,8

Nøgletal, bæredygtighed

     

Kønsfordeling, kvinder %

 

36,4%

 35,5%

Arbejdsulykker (Total reportable incident rate/TRIR)

 

1,34

 1,37

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites