Rambøll leverer på høje vækstambitioner

5. marts 2020
Rambøll-koncernen opnåede solid vækst og cash flow, samt et forbedret driftsresultat i 2019. Rambøll tog et vigtigt strategisk skridt med opkøbet af den verdenskendte arkitektvirksomhed Henning Larsen og skabte dermed den næste platform for international vækst.
Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Kontakt

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
T: +45 5161 1000

Marianne Sørensen

Group Chief Financial Officer
T: +45 5161 1000

2019 var endnu et succesfuldt år for Rambøll. Omsætningen var den hidtil højeste på 14,2 milliarder kroner (en stigning på 25 % fra 11,4 milliarder kroner i 2018). Organisk vækst udgjorde 4,2 % (7,0 % i 2018). Driftsresultatet før afskrivninger på goodwill og kundekontrakter (EBITA) var 762,5 millioner kroner sammenlignet med 597,0 millioner kroner i 2018, hvilket gav en driftsmarginal på 5,4 % (5,3 % i 2018).

Driftsmarginalen blev som forventet påvirket af en høj grad af viderefaktureret omsætning med lav margin fra underleverandører på specifikke projekter hos OBG, som Rambøll købte i januar 2019. Justeret for effekten af købet af OBG, forskel i antal arbejdsdage samt valutakursforskydninger var den underliggende driftsmarginal i 2019 0,4 procentpoint højere end året før.

Driftsresultatet før renter og skat (EBIT) var 341,1 millioner kroner sammenlignet med 317,9 millioner kroner i 2018, hvilket gav en EBIT margin på 2,4 % (2,8 % i 2018). EBIT margin var påvirket af en stigning i øvrige omkostninger fra 91 millioner kroner i 2018 til 227 millioner kroner i 2019. Størstedelen af disse omkostninger var relateret til integrationen af OBG og omkostninger til at sikre en forbedring af den fremtidige indtjening yderligere ved at tilpasse dele af forretningen og optimere de globale supportfunktioner. Frie pengestrømme udgjorde 468,0 millioner kroner i 2019, hvilket er en stigning i forhold til 259,1 millioner kroner i 2018.

Rambøll tog et væsentligt strategisk skridt med opkøbet af den verdenskendte arkitektvirksomhed Henning Larsen. Med opkøbet ønsker Rambøll og Henning Larsen at styrke rådgivningen for kunderne og levere holistiske, integrerede løsninger, der forener arkitektur med teknisk ekspertise. Globalt er omkring 1.500 nye kollegaer kommet til i 2019, og med Henning Larsen og Web Structures (Singapore), som også kom til i begyndelsen af 2020, har Rambøll nu godt 16.500 medarbejdere globalt. 

Da opkøbet af Henning Larsen og Web Structures er med effekt fra januar 2020, indgår de ikke i regnskabstallene for 2019.

”Vi leverede et solidt resultat i 2019. Vi havde en stærk vækst i Norden og i USA, hvor vi i sidstnævnte opnåede en vækst på 18 % fra OBG, som vi købte i 2019. Vores globale forretningsenheder for Vand, Transport og Energi voksede også fornuftigt,” siger koncernchef Jens-Peter Saul.

”Vores driftsresultat (EBITA) er også stærkt, og vi har samtidig formået at drive den strategiske udvikling fremad med hensyn til geografisk tilstedeværelse, vores globale spearhead services, bæredygtighed og digitalisering. USA er nu vores største globale marked og står for 26 % af koncernens omsætning. Vores 17 globale spearhead services som for eksempel højhusbyggeri, havvind og smart mobilitet udvikler sig fortsat positivt med en omsætningsvækst på 15 %. Med hensyn til bæredygtighed understøtter 59 % af omsætningen nu direkte FN's Verdensmål. Endelig gør vi gode fremskridt på digitalisering gennem vores digitale center i Indien, der har fokus på automatisering,” siger Jens-Peter Saul.

’’Vores fokus i 2020 er at forberede os på den næste vækstfase. Vi vil fortsætte den vellykkede integration af OBG og andre opkøbte virksomheder og udnytte det store potentiale, vi har fået med Henning Larsen om bord. Vi vil også fortsætte transformationen af vores supportfunktioner med henblik på at øge effektiviteten og skalerbarheden i takt med, at virksomheden udvikler sig,” siger han.

Verdensklasseløsninger bidrager til bæredygtig udvikling

Rambøll og Henning Larsen har gennem årene samarbejdet om en række ikoniske projekter som f.eks. Harpa Koncert- og Konferencecenter i Reykjavik og Operaen i København. Virksomhederne arbejder på nuværende tidspunkt sammen om Carlsberg Byen og Redmolen i København og har for nylig vundet en prestigefuld opgave med at udarbejde en masterplan for Toronto.

Rambøll vandt også betydelige store projekter andre steder i verden i 2019.

I USA bidrager Rambøll til udviklingen af en ny vision for genopbygningen og forbedringen af Lake Ontario og St. Lawrence River i Nordamerika. Opgaven er en del af the Resiliency and Economic Development Initiative i staten New York, som fokuserer på at gøre området, der har været ramt hårdt ramt af oversvømmelser, modstandsdygtigt over for klimaforandringer. Samtidig skal initiativet styrke den økonomiske udvikling i området og søens tilstand generelt. Staten New York valgte Rambøll til opgaven på grund af virksomhedens lokale kompetencer kombineret med erfaring fra Europa med klimaforandringer og sikring mod oversvømmelse.

I Asien har Asian Development Bank (ADB) og the Australian Department of Foreign Affairs and Trade valgt Rambøll til at drive et projekt, der har til formål at identificere områder, hvor byer i otte lande i Sydøstasien kan drage fordel af at implementere ’smart city’-løsninger. Smart city-løsninger er automatiserede og/eller integrerede bygge- og anlægsløsninger inden for – eller på tværs af – områder som eksempelvis vandhåndtering, klimatilpasning, infrastruktur, energiforsyning og byggeri. Rambøll var i konkurrence med andre internationale rådgivere og blev valgt på grund af evnen til at udvikle tværfaglige og integrerede løsninger, der gør byer mere attraktive.

I Danmark har DSB valgt Rambøll som totalrådgiver på opførelsen af DSBs tre nye værkstedshaller i København, Aarhus og Fredericia, hvor fremtidens klimavenlige, eldrevne tog skal repareres og vedligeholdes.

I Sverige planlægger Rambøll den nye rute for højhastighedstog gennem byen Linköping samt ruten Göteborg-Borås, som er en af Sveriges travleste. Busser og biler skaber i øjeblikket trængsel på strækningen, ligesom der heller ikke er nok kapacitet i den nuværende ensporede jernbane. Med dobbelte jernbanespor designet til hastigheder på 250 km i timen vil rejsetiden blive væsentligt forbedret, og antallet af tog kan øges markant. Den nye jernbane vil også give folk mulighed for at rejse mere bæredygtigt. Rambøll skal planlægge ruten, så den giver bedre rejsetider og tilgængelighed, samtidig med at påvirkningen af miljøet og de lokale indbyggere minimeres.

I Norge er Rambøll valgt som rådgiver af det norske vejvæsen til at finde løsninger til færgefrie forbindelser over de tre nordligste fjordkrydsninger langs den 1.100 kilometer lange E39 kyststrækning mellem Kristiansand og Trondheim.

I Finland har Rambøll bidraget med rådgivning inden for geoteknik, miljø, konstruktionsarbejde, el, belysning og landskabsarkitektur på Tripla-komplekset i Helsinki. Komplekset består af et indkøbscenter, the Mall of Tripla, banegård, hotel, kontorer og boliger. Tripla har opnået LEED Platin certificering, som er den bedste kategori inden for miljøcertificeringsordningen. 40 % af al tagarealet er grønt, og shoppingcentrets gennemsnitlige energiforbrug og vandforbruget er cirka 40 % lavere end i nye bygninger.

I England fortsætter Rambøll med at styrke sin ledende position indenfor bæredygtige og pålidelige signalsystemer. Rambøll har bistået Network Rail digitaliseringsprogram (Digital Railway) siden begyndelsen af 2017. På den baggrund har projektteamet sammen med kunden defineret programorganiseringen og den kommende governance og er blevet involveret i den fremtidige systemintegration på East Coast Mainline digitaliseringsprogram. I samarbejde med partnerne Atkins og PwC vil Rambøll stå for opgraderingen af East Coast Main Line gennem implementeringen af det fremtidige digitale signalsystem.

Hoved- og nøgletal

2019

2019

2018

Resultatopgørelse, mio. kr.

EUR m

DKK m

DKK m

Nettoomsætning

1.899,4

14.188,8

11.351,0

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

130,7

976,0

759,5

Driftsresultat før afskrivninger på goodwill og kundekontrakter (EBITA)

102,1

762,5

597,0

Driftsresultat før renter og skat (EBIT)

45,7

341,1

317,9

Resultat før skat

41,2

307,9

360,8

Årets resultat

23,0

171,9

237,8


Balance, mio. kr.

 

 

 

Aktiver i alt

1.172,1

8.748,8

7.566,3

Egenkapital

340,2

2.541,4

2.350,6

Rentebærende nettolikviditet/(gæld)

(26,3)

(196,7)

(701,4)


Pengestrømme, mio. kr.

 

 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet

91,9

686,7

496,0

Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto

(29,3)

(218,7)

(237,0)

Frie pengestrømme

62,7

468

259,1

Akkvisitioner

12,4

92,6

(996,2)


Medarbejdere

 

 

Antal medarbejdere, ultimo

15.947

14.443

Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere

14.843

13.276

 

Nøgletal i %

2019

2018

Omsætningsvækst

25,0

5,7

Organisk vækst

4,2

7,0

EBITDA margin

6,9

6,7

EBITA margin

5,4

5,3

EBIT margin

2,4

2,8

Afkast af gennemsnitligt investeret kapital (ROIC)

18,6

17,0

Egenkapitalforrentning (ROE)

7,0

10,5

Cash conversion

111,1

116,2

Egenkapitalandel

29,0

31,1

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites